„Kabai Reformátusok” címmel kiállítás nyílt a kabai Gonda Ferenc Városi Könyvtárban.
nov 20
2017
Október 30-án, a reformáció ötszázadik évfordulójának előestéjén Sohajdáné Csoma Zsuzsanna református lelkész megnyitó beszédének kezdetén a 78. zsoltárból idézett: „Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (3-4. és 6-7.vers)
Kettős alapkőletétel, gazdag és nemes adomány Hajdúnánáson
nov 20
2017
„Ó, Urunk, mi Urunk! / Mily felséges a te neved az egész földön, / az égen is megmutattad fenségedet! / Gyermekek és csecsemők szája által is / építed hatalmadat…” (Zsolt.8,2-3) Október 27-e olyan nap volt Hajdúnánás városa és a Református Egyházközség életében, amihez csak a 8. zsoltár szavai méltóak, amikor is rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére, a Teremtő nagyságára.
Keresztyén vezetők a missziói parancs küldetésében
nov 20
2017
(A Hajdúvidéki Református Egyházmegye kezdeményezését szeretettel osztjuk meg a református hálózatban szolgáló testvérekkel.) 2017. október 15-17. között immár harmadik alkalommal hívta össze Nt. Szabadi Árpád esperes úr és Nt. Gacsályi Gábor lelkipásztor egyházmegyei tanügyi előadó a Hajdúvidéki Református Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetőit lelki-szakmai együttlétre.
Alázat nélkül nem működik
nov 13
2017
Emberi példa. Sokan vannak, akik az Isten közelségét és életükben való munkálkodását csak felnőtt fejjel érzékelték, mert bár gyermekkorukban szeretetben nevelkedtek, és erős hitű családtagjuk is volt, mégsem tudták, hogyan szóljanak az Úrhoz, miért is lenne fontos kapcsolatban lenni vele. Van olyan ember is, aki kamaszkorában még azt is tagadta, hogy megkeresztelték. 
Református iskola új szárnyának alapkövét tették le Püspökladányban - hanganyaggal
nov 10
2017
Új épületszárnnyal és tornateremmel bővül a püspökladányi Erőss Lajos református általános iskola, a beruházás alapkövét ünnepi istentiszteletet követően helyezték el vasárnap az iskola udvarán. A részletekről Borsosné Lekvár Erika intézményvezetőt Oláh Ilona kérdezte az Európa Rádióban.
Lelkészbeiktatás a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközségben - hanganyaggal
nov 9
2017
2017. november 5-én beiktatták Somogyi Lászlót, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség új lelkipásztorát. 
Felavatták az idén 500 éves reformáció gyulai emlékművét
nov 9
2017
Az emlékoszlop tervezői és több száz gyulai polgár, világi és egyházi vezető jelenlétében avatták fel a reformáció gyulai emlékoszlopát november 6-án este a Petőfi téren. A múltnak emléket állító térplasztika teljes mértékben a jelené, de egyben a jövőbe is tekint, hisz a mellette elhelyezett QR-kód segítségével a város és a reformáció híres szülötteit segít megismerni.
Reformáció Mátészalka fényében
nov 8
2017
A fény városában ismét felgyúltak a remény sugarai a megújulással összefüggésben 2017. október 27-én pénteken este. XXIX. alkalommal tartotta megemlékezését reformáció alkalmából a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület, a mátészalkai református gyülekezetek, Mátészalka Város Önkormányzata, illetve a Szatmári Református Egyházmegye.
A Szentírás vándorútja Szegeden - 2017. október - a reformáció hete
nov 7
2017
Október 27-én érkezett városunkba a Vándorbiblia, Hódmezővásárhelyről, az ősi református mezővárosból. Este, a Protestáns napok 2017. évi programjához kapcsolódóan a Honvéd téri templomba hozta Kocsis Tamás lelkipásztor és felesége. 
Hálaadó Istentisztelet Tiszalökön
nov 6
2017
2017. utolsó októberi vasárnapjának délutánján Tiszalök Város Önkormányzatával közösen szervezett Bocskai Emlékünnepségre és Hálaadó Istentiszteletre érkeztek a református templomba a meghívott vendégek, a tiszalöki református gyülekezet tagjai, és a város lakosai.