A Szentírás vándorútja a Téglási Református Egyházközségben
2017. szeptember 12.

Isten kegyelméből hálás szívvel és örömmel fogadta a Téglási Református Gyülekezet a Tiszántúlon útnak indított különleges Vándorbibliát, amelyet a hajdúdorogi és hajdúnánási református egyházközség küldöttsége hozott el közénk.

A felemelő ünnepi istentiszteleten a gyülekezet tagjai közül mintegy ötvenen voltak jelen, ahol közösen figyeltünk Isten szavára és dicsőítettük Urunkat. Gyülekezeti tagjaink bevonásával olvastuk fel a részünkre kijelölt bibliai igeszakaszokat. Igehirdetéssel Gacsályi Gábor szolgált a gyülekezetben, aki az alábbi igével és gondolattal kívánta Isten áldását a Biblia további útjára és olvasóira: 

„… Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál…, megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid. 4:12)

Hajdúvidék mindkét gyülekezete a Reformáció 500. évfordulójának alkalmából ezen az alkalmon újra és újra átélhette és megtapasztalhatta, hogy „…Isten igéje élő és ható…”.

ÉLŐ, mert maga az élő Isten szól hozzánk, Lelke által. A Biblia a mi számunkra Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy használjuk. Nemcsak a múlt és a jövő könyve, a jelené is; olyan könyv, ami MOST is szól hozzánk.

Becsüljük meg tehát a Bibliát, mert egyházunk egyetlen feladata, Isten igéjének hirdetése. Amennyiben ezt teszi, az Igén keresztül maga az élő Isten elvégzi a többit.

Ne meneküljünk el tehát az ige hatása alól, hanem vegyük kézbe, nyissuk ki,  olvassuk és „éljünk, hogy kérdezzenek róla…”

Hadházi Ágnes
exmisszus