A Szentírás vándorútja a Tiszántúlon - Hajdúsámsoni Református Egyházközség
2017. február 13.

"... ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézsaiás 55, 11)

alt

alt

"Isten előtti hálával fogadta a hajdúsámsoni gyülekezet a vándorbibliát; hálával, mert ahogy régen, úgy ma is szól az Ige hozzánk. Ebből, Ezzel és Ezáltal élünk, mégpedig ÖRÖKKÉ. Döntéseinkben útjelző, terveinken pecsét, bűneinkből tisztító forrás, hogy üdvösségünk valóság legyen!

alt alt alt

S mindez miért? Mert az Ige nem tér vissza az Ige Urához üresen, hanem véghezviszi amit akar. Kérjük hát az Ige Urát, hogy a hajdúsámsoni gyülekezet épülésében, templomfelújításában és a lelkek megmentésében és megújításában végezze el az Ő célját!

 alt 

Segítse Református Egyházunkat, hogy lehessen a kegyelem szigete most és a jövőben!"

alt

Így fogalmaztuk meg az utókornak az üzenetünket a "vándor-évkönyvbe", amikor 2017. február 7-én, kedden este a nyíracsádi gyülekezet lelkipásztora és küldöttsége elhozta hozzánk is a vándorbibliát.

alt

Gyülekezetünk több, mint 60 fővel várta a Nagy Vendéget, ami által megszólított minket is az Ige Ura.

alt

Ifjak, felnőttek és idősek; generációk találkoztak tehát és olvasták a kijelölt igeszakaszokat, melyet a gyülekezet tagjai úgy folytattak, hogy saját Bibliájukból életük kedves Igéjét olvasták fel az alkalmon.

 alt 

A Hajdúvidék két gyülekezete és azoknak tagjai nagy örömmel adtak hálát Istennek azért, hogy ebben a láncolatban benne lehettek. Mi, akik részesei lehettünk ennek az  ünnepi alkalomnak,  újra megerősödhettünk küldetésünkben, ti. hogy ez a folytonosság gyermekeink és unokáink életére is reformáló hatással legyen!

Lovász Krisztián