Közel vinni az evangéliumot az emberekhez
okt 08
2011
Az alapkövet Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök és Kósa Lajos Debrecen polgármestere tette le. A munkálatok elkezdését előzetes felmérés előzte meg, amely szerint az ott élő emberek közül több mint kétszáz család szívesen tartozna az új gyülekezethez.
Úton létel
okt 07
2011
Az ember nemcsak fizikai értelemben, hanem lelkileg nézve is, úton jár. Az Istennélküliség állapotából elindul Isten felé, hogy Őt megismerje. Ha megismerte, ha Krisztust megváltójának elfogadta, akkor egy másfajta úton létel kezdődik el. A keresztyén ember úton van Isten egyházának építéséért, úton van az evangélium hirdetéséért, úton van azért, hogy minél több ember átélje a Krisztussal való találkozás és a Krisztussal való közösség csodáját.
Szabó Magdára emlékeztek
okt 06
2011
Szabó Magda írónő halála után néhány tisztelője összefogásával, köztük Tasi Gézával az írónő hagyatékának örökösével alakult meg a Szabó Magda és Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány, amely az író-házaspár szellemi hagyatékát kívánja gondozni. Az alapítvány célja, hogy Szabó Magda kötődésének szeretett „hazájával” Debrecennel, a református egyházzal és az egykori iskolájával, a Dóczy Gimnáziummal közösen ápolják Szabó Magda emlékét.
A falakon belül még többségben vagyunk
okt 06
2011
A kései nyár bearanyozta az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) nagyenyedi konferenciájának napjait szeptember 29. és október 2. között. A nagyszámú vendég pedagógus nemcsak a tanulságos kirándulásokat követte átéléssel, hanem az előadásokat is komoly odafigyeléssel honorálta. Ezen tanári civil szerveződés 109 éve (1902) alakult meg Debrecenben.
A láthatatlanok örökkévalók
okt 06
2011
Vincze András lelkipásztor prédikációjában egyetlen szót, a békességet hangsúlyozta. - A békesség a lélek gyümölcse, amit gyermekeknek, mindig egy szőlőfürt formájában mutatunk be. Hozzátette: életünk ne ribizlifürt legyen, hanem valóban szőlőfürt.
Debrecenben is szól az Európa
okt 03
2011
Hivatalosan is elindult Debrecenben az Európa Rádió. A református rádió a tiszáninnei és tiszántúli egyházkerületek tulajdonában működik hat éve. A rádió Miskolcon a 90,4, Nyíregyházán a 100,5, Záhony térségében a 90,4, a legújabb állomáson Debrecenben pedig a 94,4 MHz-en fogható.
Az „elpazarló” életmód helyreállítása
okt 03
2011
Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Ökumenikus Egyházak Tanácsának főtitkára, október másodikán, a Debreceni Református Nagytemplomban tartott ökumenikus istentiszteleten igehirdetésében arról szólt, hogy az ember nem lehet a teremtés kárára, az embernek tudnia kell, hogy ő is egy, Isten teremtményei közül.
Önkéntesség=gyakorlati keresztyénség
okt 03
2011
„Először azt gondoljuk, az önkéntes munkával áldozatot hozunk másokért, majd rájövünk, hogy mi gazdagodunk ezáltal” –mondta P. Tóthné Szakács Zita Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának elnöke szombaton, a Debrecen Füredi úti templomban szervezett találkozón.
A reformáció kincs
okt 02
2011
„Annak akit sosem érintett meg a teremtő hatalmassága, soha nem jutott el hozzá az Isteni kinyilatkoztatás, annak nincs se helyes ön, se helyes világ, sem pedig helyes környezetismerete. Ezek nélkül viszont elképzelhetetlen a küldetés tudat és a fenntarthatóság akár a saját életükben, akár a világ dolgait illetően”. Derencsényi István a Tisztántúli Református Egyházkerület főjegyzője ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg „Az Október a Reformáció Hónapja ünnepséget” a debreceni Baptista Imaházban.
Ki nevet a végén?
okt 02
2011
Az ifi napot október 1-jén rendezték meg, az alkalomra 12 és 25 év közötti fiatalok érkeztek az egyházmegye különböző gyülekezeteiből. A rendezvényt Vad Zsigmond nyitotta meg, az esperes beszéde után Bóna Zoltán, az ökumenikus tanács főtitkára köszöntötte a fiatalokat.