Nemcsak kenyérrel
Szeretet az irodában
szept 23
2014
Bizalomra és őszinteségre van szükség a református szeretetszolgálat minden szintjén ahhoz, hogy az elmúlt szűk évtizedben jelentősen kibővült intézményes diakónia szilárd alapokon állhasson és tovább fejlődhessen – vélekedik Beszterczey András lelkipásztor. A Szeretetszolgálati Iroda új vezetőjével, a nyáron államtitkári szolgálatot vállalt Czibere Károly utódjával beszélgettünk.
"A múlt értékeit meg kell őrizni!"
aug 27
2014
Közös vándorgyűlést és konferenciát tartott Egerben ez év júliusában a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete és az Egyházi Múzeumok Egyesület. A háromnapos esemény első napján, július 2-án a MELTE új intézőbizottságot és elnökséget választott, így lett az egyesület új elnöke Szabadi István, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár igazgatója, aki 1996 óta tagja a MELTE-nek és 1998 óta tagja az Intézőbizottságnak.
"Szükség van a munkánkra!"
júl 9
2014
Öt éve működik a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózata, amelyben jelenleg kilencszázhúsz gyermekről gondoskodnak. Az országos Hálózatban ezerkétszáz férőhely van. Szinte minden megyében élnek nevelőszülők, nevelőcsaládok, de bázisai a szervezetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyékben vannak.
88 évesen végtelen energiával és szeretettel
máj 8
2014
Amikor a tavalyi Szeretethíd kapcsán olvastuk a beszámolókat, különösen megragadott minket Zsizsi néni története, aki 87 évesen is azon szorgoskodott, hogy mások életébe egy kis napfényt hozzon jó kedélyével, segítőkészségével.
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
ápr 15
2014
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett klinikai szakpszichológusa és Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök vállalta a 2014-es Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok fővédnöki tisztségét. 
Húsz éve Isten szolgálatában
nov 4
2013
Nem kapott vallásos neveltetést. Falujában templom sem volt. Mégis lelkipásztor lett, hazatért és templomot, gyülekezetet épített. Mindeközben eltelt 20 év, de a missziónak nincsen vége! Interjú Bukáné Zakar Zsuzsannával, akit 20 év missziói munka után iktattak be a közelmúltban Ebesen.
Egymás számára ajándékká lenni
szept 3
2013
Ritka jubileumnak nevezte Bokross Ödön 40 éves szolgálatát Bölcskei Gusztáv. A Tiszántúli Reformtus Egyházkerület püspöke, az évforduló kapcsán tartott ünnepi istentiszteleten kifejtette, hogy egy felgyorsult, zaklatott világban nem megszokott, hogy valaki egy helyben, egy gyülekezetben eltölt negyven esztendőt. 
Drága kincs és sáfárság
jún 25
2013
„.. Mindennél nagyobb drága kincs az Isten örökkévaló Igéje, és drága kincs az a sok-sok gyermek, akiket Isten dolgaira taníthatunk. Isten ajándék kincsekkel halmoz el minket, de minden ajándéka egyben feladatot is jelent: őrizni kell, vigyázni rá és kamatoztatni, sokasítani; egyszóval: sáfárkodni kell a Tőle kapott javakkal hűségesen” – kezdte előadását Tárnok Ferencné Török Márta, nyírvasvári missziói lelkipásztor, aki arra kereste a választ a Kerületi Nőszövetség múlt pénteki konferenciáján, hogy hogyan lehet a keresztyén hit nagy igazságait közel vinni a gyermekekhez? 
Olvasom a kátét...
ápr 3
2013
Olvasom a kátét… Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet:  Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.
Egy tanító egyéniségről
feb 22
2013
„Akkor néhány éve már az egyetemen dolgoztam, erről... beszámolva mondotta rangos történész kollégám...: Kedves Magda, biztos voltam benne, hogy jó tanár lesz magából, mert maga mindenekelőtt és elsődlegesen tanító egyéniség. A perc tört része után - melyben a kutató történész ágaskodott bennem - tudtam, hogy pályafutásom talán legnagyobb dicséretét kaptam."