Nemcsak kenyérrel
Helyzetkép – Isten háta mögül
jan 28
2013
Van, aki bélyeget, más pénzt, Ozsváth Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanára élményeket gyűjt határainkon innen és túlról, melyeket egyedi hangvételű írásaival és fotóival archivál.
Hitvallási kiskáté
jan 21
2013
Egyházunk Zsinata határozatban mondta ki, hogy a 2013-as évet a hitvallás évének nyilvánítja, hiszen idén 450 éves a Heidelbergi Káté. Ennek kapcsán megnéztük, hogy mit is jelent maga a hitvallás, milyen hitvallásai vannak a keresztyén egyházaknak, és miért fontos megszületniük?
Újévi istentisztelet
jan 2
2013
2013. január 1-jén, újév napján 10 órakor ünnepi istentisztelet volt a Nagytemplomban. Igét hirdetett Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentiszteletet itt meghallgathatja.
A reménység születése
dec 21
2012
Akit ma ünneplünk, annak testet öltésének célját hallottuk megfogalmazni ebben az igében. Benne Isten üdvözítő kegyelme jelent meg, azaz emberközelbe jött az Isten, hogy élő kapcsolatban lehessen az Ő teremtményeivel. Ennek érdekében a hitetlenség és világi kívánságokhoz ragaszkodás helyett józan és kegyes életet vár tőlünk s arra buzdít, hogy Jézus folyamatosan várva jó cselekedetekre törekedve legyünk az Ő népévé. Jézus ennek mikéntjét mutatta be élete által és arra tanított minket, hogyan valósíthatjuk meg mindezt s közben hogyan élhetjük át születése egyenes következményének folyamatosan megtapasztalható csodáját, az Isten Országa jelenlétét és növekedését.
Lelkészbeiktatás Füzesgyarmaton
nov 8
2012
Tóth Zoltánt, 2012. október 20-án ünnepélyes keretek között iktatták be lelkipásztori tisztségébe a Füzesgyarmati Református Egyházközségben.
Lelkészbeiktatás Matolcson
okt 25
2012
Gergely Tamást, 2012. október 14-én ünnepélyes keretek között iktatták be lelkipásztori tisztségébe a Matolcsi Református Egyházközségben.
Beiktatták Balogh Sándort
okt 18
2012
2012. október 13-án beiktatták Balogh Sándort a Komádi Református Egyházközségbe. Az ünnepi istentiszteletet és a képeket itt meghallgathatja valamint megnézheti.
Bodnár Máté beiktatása
okt 18
2012
2012. október 7-én beiktatták Bodnár Mátét a Besenyődi Református Egyházközségbe. Az ünnepi istentiszteletet és a képeket itt meghallgathatja valamint megnézheti.
Kanyó László beiktatása
okt 18
2012
2012. október 6-án beiktatták Kanyó Lászlót a Gelénesi Református Egyházközségbe. Az ünnepi istentiszteletet és a képeket itt meghallgathatja valamint megnézheti.
Lelkészbeiktatás Csengersimán
szept 24
2012
"Mint  pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti..." (Ézs 40, 11. ) Ennél az igerésznél pontosabb, és kifejezőbb sort nem is találhattam volna, amikor Bélbász Szűcs Andrea nagytiszteletű asszony lelkészbeiktatására készülve az igei köszöntést kerestem.