Nemcsak kenyérrel
Életszentség a megszentelő Lélek erőterében
jún 10
2011
Egy sok szempontból szentségtelen világban élünk, amely vonzóbbnál-vonzóbb formában akarja minél többekkel elhitetni, hogy a XXI. század embere számára természetes az az életfelfogás, amely azt üzeni: „semmi sem szent”.
"Hétköznapi" áldozócsütörtök
jún 2
2011
Lekció: 1Kor 12,1-11 Textus: ApCsel 1,6-14 Szeretett Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! Biztos, hogy a mennybemenetel ünnepét nem egy modern, profi látványtervező tervezte meg. Ahhoz ez túlságosan egyszerű, túlságosan csendes, túlságosan hétköznapi. Nincsen benne semmi elképesztő, semmi, amitől az ember eltátaná a száját.
Presbiter ünnepi pünkösdi száma
máj 25
2011
Presbiter ünnepi pünkösdi száma
Lelkészbeiktatás az évfordulón
máj 23
2011
Lelkészbeiktatás az évfordulón
Egység és békesség Krisztusban
máj 20
2011
Olvasandó: Ef 2,11-22 Az őskeresztyén idők különböző gyökerű keresztyéneinek egysége Jézus Krisztusban jött létre. Ennek az egységre juttatásnak a hogyanjára az apostol két képet használ az Efézusi levélben. Először azt mondja, hogy akik egykor távol voltak, közeliekké lettek. A megvetettek, lenézettek előtt kinyílt az ajtó.
Beiktatták Szerencsi Imrét Nyírbogáton
máj 19
2011
2011. május 15-én, vasárnap 15 órai kezdettel Nyírbogáton Szerencsi Imre református lelkész ünnepélyes beiktatására került sor. A lelkipásztor korábban a Szabolcs-Beregi Egyházmegyéhez tartozó Gégény községben végzett lelkészi szolgálatot. Megtisztelő volt számunkra, hogy ezen az alkalmon az Igét Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette.
„Húsvét Isten igazi alternatívája” - Húsvéti beszélgetés Bölcskei Gusztáv református püspökkel
ápr 24
2011
Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a híveit bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket. A feltámadás ünnepéről beszélgettünk Bölcskei Gusztávval, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökével.
"Ne csak megdöbbenjenek, hanem rá is döbbenjenek húsvét üzenetére"
ápr 22
2011
Lekció: Lukács 24, 13-24 Előima: Urunk, Te már eddig is többet tettél értünk, mint amit mi legmerészebb gondolatainkkal, legnagyobb hitünkkel elképzelni tudtunk. Ilyenkor döbbenünk rá, amikor eléd állunk és igédre figyelünk. Mert sajnos nem igaz, hogy csak a Te dolgaiddal foglalkozunk, hogy megtartjuk fogadalmunkat maradéktalanul, melyet asztalodnál tettünk, és most mégis ünnepelhetünk.
Presbiter legújabb száma itt olvasható
ápr 14
2011
Presbiter legújabb száma itt olvasható
Küzdelem az osztrák önkényuralmi rendszerrel - A Magyar Református Egyház története
márc 11
2011
KÜZDELEM AZ OSZTRÁK ÖNKÉNYURALMI RENDSZERREL Részletek A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE c. könyvből (Írták: Bíró Sándor, Bucsay Mihály, Tóth Endre, Varga Zoltán - Kossuth Könyvkiadó, 1949.) „Száz esztendeig nem lesz többé forradalom Magyarországon, erről fejemmel kezeskedem” - írta Haynau osztrák főparancsnok a magyar szabadságharc vérbefojtása után.