Zsoldos Tibor lelkészbeiktatása a Kistemplomban
2017. szeptember 10. 16:00 - 18:00
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk."
/Zsoltárok 90:12/
 
A Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség Presbitériuma szeretettel meghívja Önt és szeretteit lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletére, mely
 
2017. szeptember 10-én,
 
vasárnap 16 órakor
 
kezdődik a Kistemplomban.
 
Igét hirdet
Főtiszteletű Derencsényi István
a Tiszántúli Református Egyházkerület Főjegyzője
 
Nagytiszteletű Vad Zsigmond
a Debreceni Református Egyházmegye
Esperese iktatja be tisztségébe
 
Nagytiszteletű Zsoldos Tibor
Lelkipásztort,
a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség
megválasztott szolgálattevőjét.
 
Az ünnepi istentiszteletre és az azt követő szeretetvendégségre a Kossuth utca 1. szám alatti Művelődési Központ első emeleti Pódium termébe szeretettel várjuk kedves testvéreinket.