XXX. Reformáció – bizonyosság a létjogosultságra
okt 30
2018
2018. október 28-án vasárnap, immáron harmincadik alkalommal rendezték meg a Reformáció Emléknapot Mátészalkán. Az ünnepség fő momentumai a mátészalkai Kálvin-szobor koszorúzása, az ünnepi istentiszteletet, a Milotai Nyilas István díjátadása, majd  Bognár Szilvia népdalénekes és Kónya István lantművész koncertje volt.
Rendhagyó időpont, rendhagyó istentiszteleti alkalom
okt 30
2018
2018. szeptember 3-án jelképesen kitárta kapuját az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda az intézmény első osztályos tanulói számára. A felmenő rendszerű oktatás feltételeinek támogatásához Ibrány Város Önkormányzata rendelkezésre bocsátotta az egyik használaton kívüli épületét – a Kastélyt –, melyben 3 tanterem kialakításának biztosításával segíti a református oktatás-nevelés alapjait. A hosszabb távú tervezéshez pedig átadta a város egyik óvodájának fenntartási jogát is. Így a tanév kezdetén az óvoda 3 csoportjában 86 kisgyermek neveléséről, míg az általános iskola 1. osztályában 24 kisdiák oktatásáról gondoskodhat gyülekezetünk. 2018. október 20-án, egy nem szokványos – szombat délelőtti – időpontban tartottuk az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda szolgálatáért ünnepi hálaadó istentiszteletünket, melyen megtisztelt bennünket jelenlétével és igei szolgálatával dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is.
Az igazi forgatókönyv
okt 28
2018
Emberi példa. Monostorpályi szegény családba született, megkeresztelték, de csak felnőttként jutott hitre. Szüksége volt az Úr segítségére, mert fiatalon megözvegyült, és egyedül maradt minden feladatra. Az Isten azonban sosem hagyta magára Máté Gyulánét, aki jelenleg a Debrecen-Kossuth utcai gyülekezet presbitere és a gyülekezet nőszövetségének elnöke.
Ünnepi átadások a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvodában
okt 28
2018
2018. október 26-án, pénteken ünnepélyes keretek között került átadásra az intézmény újonnan elkészült kézilabdapályája és második tornaterme.
10 éves a Biharnagybajomi Református Férfikórus
okt 28
2018
1878-ban, 140 évvel ezelőtt alakult meg a Református Dalárda Egyesület Biharnagybajomban. A Dalegylet elsődleges feladata a temetéseken való szolgálat volt. Több fotó és írásos dokumentum is őrzi munkájukat. A kórusmozgalom több változáson ment keresztül az idők folyamán. Szerveződött új vegyeskar is, mely a népdalok mellett a többszólamúsággal is próbálkozott. A régmúlt időkben alakult Dalárda Egyesület szellemiségét azonban leginkább a 10 évvel ezelőtt alakult Református Férfikar követte. A kórus megalakulásának elindítója Salya Béla volt, akinek nagyapja tagja volt a hajdani Református Dalegyletnek.
Református verseny Újfehértón 2018. október 16-án
okt 24
2018
A hetedik tanévét kezdő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda immár harmadjára szervezte meg a „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok” elnevezésű versenyét. Ebben a tanévben kilenc település 13 iskolájának 237 tanulója vett részt különböző kategóriákban. A gyerekek összemérhették tudásukat vers- és prózamondásban, bibliaismereti, zsoltáréneklő és rajzversenyen.
Emlékkiállítás és dombormű avatás Fülöp Sándor emlékére
okt 24
2018
2018. október 17-én, szerda délután Fülöp Sándor festőművész emlékére kiállítást szerveztek és felavatták a tiszteletére készített domborművet a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban. Méltó helyen és időben, méltó megemlékezésnek lehettek tanúi a megjelent vendégek, hiszen 1928.10.17-én született Fülöp Sándor.
Közöttetek ne úgy legyen
okt 11
2018
A Hirdesd az Igét! programsorozat keretein belül gyülekezeti felnőttképzési napot tartottak 2018. október 7-én a Hajdúböszörmény-Bocskai téri egyházközségben.
Hálaadó Istentisztelet Záhonyban
okt 4
2018
2018. szeptember 30-án, vasárnap délután hálaadó Istentisztelet alkalmával emlékeztek a záhonyi református templomban arra, hogy a gyülekezet 400 éves.
Kettős hálaadás a Hajdúböszörmény Bocskai téri Gyülekezetben
szept 25
2018
„Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk”  Zsolt 126,3 2018. szeptember 16-án kettős hálaadó ünnep volt a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Gyülekezetben. Egyrészt birtokba vehettük megújult gyülekezeti házunkat, mely kitartó imádság, évekig tartó adománygyűjtés után, igényes kivitelezéssel készült el. Másrészt ünnepélyes keretek közt letehettük a Baltazár Dezső Református Általános Iskola épülő tornacsarnokának alapkövét.