Hirdesd az igét!
Hirdesd az Igét a Csillagponton
2020-as évek presbiterei. Elköteleződés, felelősségvállalás, szenvedélyes egyházszeretet, hiteles Isten tisztelet jellemzi a presbitert, aki megtapasztalta Isten elhívását a szolgálatra. Érdemes szolgálatot vállalni a Református Egyházban, mert elkötelező, szerethető, Istenét tisztelő közösség, s még inkább azzá válhat, ha a most felnövekvő nemzedékek is így tekintenek rá.
A program következő programjai
A Hirdesd az Igét! programmal találkozhatnak a fiatalok a Csillagponton, de a Szatmári és Szabolcsi Egyházmegyékben is jobban megismerkedhetnek vele. Az ez évi tervekről bővebben ITT olvashatnak.
Konferencia a Bibliáról és kapcsolatfelvétel a Kalotaszegi Egyházmegyével
A gyulai református templom adott helyszínt 2015. május 9-én annak a konferenciának, melynek témája a Biblia tolmácsolásának időszerűsége volt. A rendezvény nyitó alkalma volt a Tiszántúli Református Egyházkerület által 2015-re megfogalmazott „Hirdesd az Igét” programnak.
Tükör által világosan látunk
„A reformáció 500. évfordulójára készülve, egyházkerületünk esperesi karának támogatását magam mögött tudva, ünnepélyesen meghirdetem egyházkerületünkben a 2015. és a 2016. esztendőkre a „Hirdesd az Igét!” – programot, amely nem csak énekli, hogy „Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma…” (RÉ 292:1), hanem tusakodik, dolgozik, elmélyül és kreatívan cselekszik azért, hogy hagyományos csatornáinkon és a XXI. század technikai lehetőségeit is bevonva, változatos formában és műfajokban keressük az igei üzenet átadásának módját és eszközrendszerét.” (részlet Fekete Károly püspöki székfoglaló beszédéből)
Egy mély levegőt, kérem!
Hétfő délelőtt tíz óra harminckor zavartan bogarásztam a neveket a Jelentkezők listáján. Az egyik mellettem álló negyvenes lelkészt a papírra mutatva megkérdeztem: „Ő megérkezett már?”  „Igen, itt vagyok” – mosolygott kedvesen. Zavaromat észlelve hozzátette: „Én még a gyerekeim nevét is összekeverem.”
Az igehirdetés nyelve
Hét lelkipásztor és két presbiter hirdette az Igét egy szívvel 2015. május 30-án Okányban a készülő Liturgiás Gyűjtemény egyik ajánlása alapján. Az istentiszteleten a megújult okányi orgonáért adtunk hálát, és a Hirdesd az Igét! program békés egyházmegyei résztvevőivel alkottuk a szolgáló csoportot.
Jézus a megoldás
Zsúfolásig megtelt a szatmári evangelizációs hét nyitó estjén a kocsordi templom. Szalay Kont esperes úr köszöntő szavaiban hálát adott azért, hogy a távolságok, hétköznapi elfoglaltságok és a készülő vihar ellenére ilyen sokan eljöttek hallgatni az Isten Igéjét.
7. oldal / 7