Presbiteri találkozó Körösszegapátiban

„Azért imádkozunk, hogy élő kapcsolat szülessen Isten és köztünk, s nem azért, hogy mindenfélét elintézzünk vele.”

A Bihari Egyházmegye esperese, Nagy Zsolt köszöntötte a megjelent presbitereket és egyháztagokat Körösszegapátiban. A református templom zsúfolásig megtelt szeptember 23-án, vasárnap délután a Hirdesd az Igét! programsorozat alkalmából. Az esperes úr, majd Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is az imádság, imádkozás fontosságáról beszéltek.

alt

Fekete Károly kiemelte, hogy életükben megtörtént mindennapi események számos példájával igazolták azt, hogy a bennünket ért nehézségek leküzdése könnyebb az imádsággal. A reformáció nagy szolgálatot tett, amikor a középkori szigorú imádságból kiszabadította, és saját szavaival tette lehetővé az embereknek az imádságok szövegét. Az ember, aki imádkozik, személyesen szólíthatja meg az Atyát, s ezzel a lehetőséggel élni lehet és élni kell. A mi felfogásunk az, mondta a Püspök úr, hogy az imádság cselekvéssel jár, a kettő összetartozik. Fontos a kettőnek az egyensúlya.

alt

Később a bizonyságtételek következtek. Ajtai Márton, Lázár Péterné, Kovács Tiborné, Kiss Gyuláné és Vmiurjáncki Andrea saját szavaikkal beszéltek arról, hogy mit jelent az életükben az Isten jelenléte és az imádkozás.

Ezt követően Tóth-Mihala Veronika lelkésznő vezetésével kerekasztal-beszélgetés következett - „tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” A feltett kérdésekre Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Nagy Zsolt, a Bihari Egyházmegye esperese és Matkóné Cseh Brigitta bakonszegi lelkésznő válaszoltak, ki-ki a maga egyszerű, közérthető szavaival.

A presbiteri találkozó befejezéseként Szabóné Kurucz Tímea Körösszegapátiban szolgáló református lelkésznő, mint házigazda a gyülekezete nevében elmondta, hogy megtiszteltetésnek érezte azt, hogy e rendezvénynek gazdája lehetet az egyházközség. A hívek lelkesen készültek arra, hogy a településre érkező vendégek jól érezzék magukat.

alt

Ezután pedig szeretetvendégség következett a megjelent vendégek számára.

A képek a presbitertalálkozón készültek.

Körösszegapáti, 2018. szeptember 24.                                                          Fotó és szöveg: Vmirjáncki József