A Szentírás vándorútja Váncsodi Református Egyházközségben
2017. december 27.
A Váncsodi Református Egyházközség december 23-án várta és fogadta a Vándorbibliát. A Gáborjáni gyülekezet küldöttsége érkezett hozzánk, ahol Nt. Tóth József lelkipásztor szolgát ezen az alkalmon. 
 
alt
 
Az adott Ige szakaszt, ami számunkra volt kijelölve: Zimbru Anita Dóra gyülekezeti tag, Bocsa Olga Henrietta kántorasszony, Kovács Mártonné presbiter, Dr. B. Csák István gyógyszerész- agronómus úr és lelkésznőnk olvasta fel. Ezt kisebb szeretetvendégség követte a Gyülekezeti házunkban ahol, sok nevetés és kellemese beszélgetések zajlottak. Számunkra nagy élmény, hogy felfedezhettük Isten Igéjének mindig összehozó ereje van. Elősegítette a hozzánk érkező gyülekezettel egy kellemes hangvételű együttlétet, aminek reméljük lesz folytatása.
 
alt
 
alt
 
A mi Egyházközségünk kicsiny, de hitéletében és templomi látogatottságban igen erős község. Vasárnapról-vasárnap ranegyventől hetven főig jelenünk meg meghallgatni az Isten útmutatását életünkre nézve. Nem tudunk arra szavakat találni, hogy mit is jelentetett, hogy a Vándorbiblia Szenteste is maradhatott. Szenteste gyermekeink a segítettek a liturgia adott szakaszaiban, akikre méltán vagyunk büszkék. A teljesség igénye nélkül ismét felolvasták adott szakaszokat a Vándorbibliából. 
 
alt
 
Dr. B. Csákné Kovács Kinga lelkésznőnk ezen az alkalmon arról beszélt Igehirdetésében: „Jézus eljövetele mindenkiért van. Mi magunk is sok útról érkeztünk ide, mint egykoron a pásztorok és napkeleti bölcsek. Vannak, akik csodálattól révülten vannak jelen és itt és vannak akik kérdésektől hajtva érkeztek ide Isten házába. De a lényeg, ami eggyé tesz, ugyan az. Rácsodálkozni arra a Személyre, aki az életünk minden kérdéseire útjával választ adni készül. Ha Valaki, akkor az Isten Fia tudja mit jelent a saját emberiségünket elhordozni. Akik hittel keresi, annak válaszol. Jézus törékeny emberi érkezése az azt jelenti: belül mind törékeny és sérülékeny gyermekek vagyunk. Hát, ezért a törékeny emberért jön el maga az Isten.”
 
alt
 
Karácsony első napján több mint százan hallgattuk az Igehirdetést és ezt követően 97 Úri Szent Sákramentum került kiosztásra.
 
alt
 
Délután folyamán Nagykereki Egyházközség fogadta a Vándorbiblia érkezését ahol lelkésznőnk szolgálatát követően felolvasta a kijelölt Ige szakaszt. Nt. Kovács Imre szeretetvendégséggel várt minket és élvezettel hallgattuk a Bocskai felkelésről szóló történeteket. Hiszen a Bocskai- szabadságharc annak idején innen indult el. Illetve meghívást kaptunk a Bocskai napokra, amelyre készülünk majd érkezni.
 
alt
 
Összegezve egy mind lelkiekben, mind egyéb téren gazdag ünnepet tudhatunk a hátunk mögött. Hálásan köszönjük Lelkésznőnknek a sok szolgálatot, köszönjük Nagy Zsolt esperes-lelkipásztornak, hogy ilyen áldott és békességet teremtő személyt adott nekünk.
 
alt
 
Kissé kevés lenne a mi áldáskérésünk Vándorbiblia további útjára, hiszen a Biblia maga az áldás!
 
Egyházközségünk vezetősége