Beszámoló a Nagykunsági Református Egyházmegye 2018. évi közgyűléséről
2018. június 07.

Berekfürdőn, a Megbékélés Házában tartotta éves rendes közgyűlését a Nagykunsági Református Egyházmegye.  Az alkalomra összegyűltek az egyházmegye lelkészei, tisztségviselői és a gyülekezetek képviselői,- immáron hagyományszerűen.

alt

alt

A közgyűlést megtisztelte Főtiszteletű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki nyitó áhítatott tartott a Római levél 12. részének 1-8. versei alapján. Az „okos” istentiszteletről, aminek a része a szolgálat, hallhattunk a püspöki igehirdetésben.  Ezt követően a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után a közgyűlést Szentesi Lajos egyházmegyei gondnok nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében Isten áldását kérte a közgyűlés munkájára, az egyházmegye életére. Szabó József egyházmegyei főjegyző ismertette a tárgysorozatot, majd előterjesztette jelentését az Egyházmegyei Tanács munkájáról. Koncz Tibor esperes jelentésében a 2017. év második ill. a 2018. év első felének a történéseit foglalta össze. Az igei alapvetésben, ami a következő igevers alapján hangzott el -„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Példabeszédek 4,18) - arról beszélt az esperes, hogy a Reformáció nem könnyű félévezredének a tanulsága szerint az igazság és a világosság útja a miénk, aminek a befejezése az üdvösség lesz. Az alapvetés után a 35 gyülekezet életének képes bemutatására került sor. Ezt követően került sor a pedagógiai és a diakóniai díjak átadására.  A közgyűlésen Püspök Úr, Esperes Úr és az egyházmegye küldöttsége köszöntötte a kitüntetetteket.  Az Iskolabizottság által alapított Református Nagykunságért Pedagógiai- díjat ebben az évben a következő személyek kapták. Hevesi Tóth Gáborné, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda tanára. Tóth József, a Móricz Zsigmond Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  főigazgatója,  valamint  Szabó Konrád Sándor, a Tiszafüredi Református Egyházközség elnök-lelkésze. A díjazottak egy emléklapot és Győrfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész által elkészített bronzplakettet kaptak. A diakóniai bizottság által alapított és odaítélt díjat Kovács Anett Beáta a Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona igazgatója és Fodor–Csipes Anikó a tiszaszentimrei református gyülekezet lelkipásztora kapta. A díjazottak az emléklap mellé egy-egy aranyozott Bibliát kaptak. Több éves kiemelkedő szolgálatukat megköszönte Püspök Úr és az elnökség tagjai.  További életükre Isten gazdag áldását kérték. 

 alt 

alt

A közgyűlés második részében vette kezdetét a szakelőadók jelentéseinek az ismertetése. Közgyűlésünk záró momentumaként Koncz Tibor esperes köszöntötte Nagy Kálmán kunhegyesi lelkészt abból az alkalomból, hogy 25 éve szolgál a Kunhegyesi Református Gyülekezetben. Lelkész úr meghatódottan vette át azt a bőrkötéses, aranyozott oldalú Szentírást, amelybe a jelenlévő lelkipásztorok beleírták a nevüket, így csatlakozva a Bibliába írt áldáskívánáshoz.

 alt 

alt

alt

A beszámolókat látva, a jelentéseket olvasva és elfogadva még inkább tudatosult a közgyűlés tagjaiban a nyitó áhítat üzenete: látnunk kell a feladatokat magunk előtt, s az Isten hatalmában és bölcsességében bízva kell továbbra is végeznünk a ránk bízott szolgálatokat, és akkor nem marad el az Úr áldása.

 alt 

                                                                                                                                                                     Földvári Márta 

                                                                                                     világi képviselő

Fotók: Barcza János
A teljes galéria IDE kattintva érhető el.