NULL
Hálaadó istentisztelet a köröstarcsai református templomban - hanganyaggal
2017. augusztus 22.

Örömünnep volt 2017. augusztus 19-én Köröstarcsán. Az elkészült parókia és gyülekezeti ház megáldására érkezett a békés megyei településre dr. Fekete Károly püspök úr. Az ünnepi alkalomról Pálóczi Alexandra készített összeállítást az Európa Rádióban. 

Igehirdetésének kezdetén az ünnepi esemény meghívójára utalva elmondta, hogy bizonyára nyomós oka lehet az igeválasztásnak: „Ha nem az Úr az, aki velünk volt… akkor elborítottak volna minket a vizek…” Zsolt.124.1.4. Bátori Lászlóné lelkipásztor később ezt úgy fejtette ki, hogy ez az építkezés annyi veszéllyel, kockázattal járt, hogy Isteni pártfogás nélkül egyáltalán nem mehetett volna jól véghez. Az esetleges kudarc maga alá temette volna az építtető lelkipásztort és a gyülekezetet is. De Istennek hála, nem így történt.

alt

A helyi védelem alatt álló épület csak nagy nehezen kapott újjáépítési engedélyt, ami azt jelentette – miután a statikai vizsgálat kimutatta –, hogy az épület legalább két méter mély, elég erős téglaalapon áll, és visszabontható talajszintig, amennyiben újra felépítik ugyanolyan alakzatban, méretben, pontosan megőrizve az utcafronti homlokzat külső megjelenését. Az udvarra néző homlokzatra és a belső térre már nem vonatkozott a kikötés. Így történt, hogy a csaknem 360 m2 területen fekvő épület két külön funkciót kapott. Az egyik fele részben lelkészlakás lett, a másik fele pedig a gyülekezeti élet szükségleteit szolgálja.  Eredetileg alacsonyabb és valamivel kisebb alapterületű épület volt tervben, amit főként az anyagi lehetőségek korlátai indokoltak volna.

 alt

A gyülekezetnek kizárólag kárpótlásból származó ingatlanjáradékból van megtakarítása. Az évek során huszonkét milliót sikerült összegyűjteni erre a célra ebből a forrásból, amiből mindjárt két milliót a tervezési díjak felemésztettek. De további tizenöt milliós egyházkerületi és négy milliós egyházmegyei támogatás elnyerésére nyílt lehetőség a mielőbb megkezdett építkezésre. Mint kiderült, ezek az összegek a legkedvezőbb kivitelezővel kötött megállapodás szerint is csak az építkezés kétharmadának költségét fedezték. Már a megállapodás megkötésének pillanatában látszott, hogy legalább tíz millió hitel felvételére lesz szükség az építkezés finanszírozásához. A hatvan milliót meghaladó kivitelezési díj kifizetéséhez további tizenegy vagy tizenkét millió adományra lett volna szükség, ami reményen felüli az alig több mint kétezerötszáz fős település lakosságától.

 alt

Sokan hozzájárultak a közadakozáshoz, a településről elszármazottak közül is, és a környékbeli gyülekezetek hívei közül is, de így is hat millió forint jött össze az adományokból. Ezért tizenhat millió forint hitel felvételére volt szükség a fizetséghez, amelynek törlesztését már megkezdte az egyházközség, és jó reménység szerint 2020-ra szeretné maradéktalanul törleszteni.

 alt

Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly püspök a kánai menyegzőn Jézus által isteni csodát átélők története kapcsán beszélt arról, hogy életünk során annyiszor járunk csodák közelében és várunk a csodák megtörténésére, és elmennek mellettünk, elmúlnak a lehetőségek anélkül, hogy beteljesednének. Itt most közel került a gyülekezet a csoda lehetőségéhez, és sikerült annak beteljesedni.

 alt

Az istentiszteletet követően a több mint háromszáz főt számláló ünneplő sokaság a parókia elé vonult, hogy ott legyen imádságos szívvel tanúja a Püspök Úr felszentelő imádságának, melyben Isten oltalmát kérte e hajlékra természeti csapás, emberi gonoszság és minden ártó erő ellen, s áldást a benne lakó mindenkori lelkészcsaládra és az Istennel és egymással közösséget kereső gyülekezetre.

 alt

                                       Bátori Lászlóné
református lelkész

Fotók: Barcza János

A teljes galéria ide kattintva tekinthető meg.

A teljes hanganyag itt hallgatható meg:

Audió betöltése...

Forrás: Európa Rádió