Lelki ház építése Hencidán
2018. július 02.

2018. július 1-jén kibúcsúztatták Lázár Péterné Czégény Évát a Hencidai Református Egyházközségből, ahol 22 esztendőn át szolgált.

alt

Lázár Péterné Czégény Éva Debrecenben született hitben élő szülők első gyermekeként. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanult, majd a teológiai akadémián. Mindeközben tagja volt a Kollégiumi Kántusnak és kántorképző tanfolyamra járt, ahol képesítést is szerzett.

alt

Több helyen is élt: Szegedtől Sarkadon, Ózdon és Mezőlakon keresztül vezetett az út Hencidára, ahol több mint két évtizedet töltött. Mindezt olyan időkben, amikor a nők még nem szolgálhattak egyedül egy gyülekezet élén (sem gyakorlat formájában, sem pedig segédlelkészi, lelkészi beosztásban), és csak az 1980-as évek derekán szentelték fel őket, mint lelkipásztorokat. De Lázár Péterné Czégény Éva a sok nehézség és próbatétel közepette is mindig helyt állt, életében és szolgálatában hordozva az isteni kegyelmet. Hencidán igazi közösségben és közösséget szolgált, és a lelki tartalmak mellett a műemlék templom, a régi parókia karbantartására, korszerűsítésére, felújítására is mindig fordított erőt.  

 alt 

Az ünnepi alkalmon Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette az igét János evangéliuma 13. fejezetének 34-35. verse, és a Filippiekhez írott 2. fejezet 3-5. alapján. „Krisztus tanítványa önzetlen, élet- és sorsközösségben él mesterével és a tanítványokkal. Az egyedüli cél, hogy életünkben láthatóvá tegyük Jézust, és magunkon keresztül az evangéliumot, valamint az Isten szeretetét. Az egyházban csak emberségesen, körültekintően lehet élni, összetartó, jézusi közösségként!” – mondta.

 alt 

alt

Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese ismertette a lelkésznő életútját, Arany János, a Debreceni Református Kollégium Kántusának karnagya pedig énekes szolgálattal köszöntötte Lázár Péternét. A gyülekezeti, polgármesteri és testvérgyülekezeti köszöntőket követően a hencidai kultúrház adott otthont a szeretetvendégségnek.

 alt 

Szirák Sára

Fotók: Barcza János

A teljes galéria ITT tekinthető meg.