NULL
Száz év emlékezete
2017. szeptember 12.

A történelmi pillanatok, események emlékezete egyszerre késztet minket megállására és elindulásra. Meg kell állnia az embernek, hogy megpróbálja átérezni, igyekezzen gondolatban végig élni a megelőző generációk életeseményeit. 

Teljességgel nem lehetséges a múlt újra élése, de főhajtásunk és emlékezésünk alkalmat ad az örökség megértésére. A megállás nem csupán múltba révedés, hanem hálaadás és örvendezés az ősök tetteiért. Az emlékezés ugyanakkor elindulásra is késztet, hiszen az ősök mérték-és értékadó cselekedetei bátorítják a mai kor emberét helytállásra és cselekvésre.

alt

2017. szeptember 10-én Hajdúnánás és Csíkszereda közösségei, erdélyi testvérgyülekezetekkel (Tasnád, Érmihályfalva és Magyarlapád) kiegészülve élhették meg a megállító és elindító emlékezés ajándékát. 1916-18 között a Székelyföldre betörő román hadsereg elől menekülve székely családok, főként asszonyok, gyermekek és idősek érkeztek Magyarországra. A háború borzalmait maguk mögött hagyókat központi elosztás szerint fogadták be a magyar vármegyék.

alt

Hajdú vármegye húszezer főt fogadott be, Hajdúnánásra háromezer-kettőszázan érkeztek. A háborús hátországba érkező menekülteket nagy szeretettel fogadták be a nánásiak. A szűkös, aszályos évek termését, a legkisebb falatot, a kicsiny házakat is megosztották székely véreikkel. A befogadó szeretet megélése, megtapasztalása, az életkedv-és akarat megerősítői voltak a székelység számára. Bocskai István végrendeletét 4 évszázad múlva is megtartva hajdúk és székelyek egymást segítve kapaszkodtak össze a történelmi viharba.

alt

Az ünnepi istentiszteleten Főtiszteletű Dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök úr Krisztus testének egységének képe alapján (1Kor 12,12; 21kk) hirdette Isten közösségre nevelő, bátorító aktuális üzenetét.

alt

Az Erdélyi Egyházkerület köszöntését Dr. Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Egyházmegye esperese tolmácsolta. Csíkszereda város üzenetét Füleki Zoltán alpolgármester adta át. Szólláth Tibor hajdúnánási polgármester az elődök tetteinek mai követésére fordította az emlékezők figyelmét.

alt

alt

A hálaadó istentisztelet után, ünnepélyes keretek között került sor Hajdúnánás és Csíkszereda testvérvárosi szövetségének aláírására, majd a székelység ajándékaként kapott székelykapu megáldása és megszentelése következett, végül az emlékezés koszorúit helyezték el a küldöttségek, városi intézmények a római katolikus templomkert emlékhelyeinél. Reménységünk, hogy egymás terhének hordozása a hajdúk és székelyek lelkében és életében valóságos lesz és marad mindenkor!

Kocsis Áron
lelkipásztor

A teljes galéria az ünnepi alkalomról IDE kattintva tekinthető meg.

Fotók: Barcza János

Az Európa Rádió összeállítása az eseményről:

Audió betöltése...

Forrás: Európa Rádió