NULL
Tíz éves a Debrecen-Tégláskert Református templom
2016. július 06.

A missziói egyházközség méltán büszke erre az épületre, amit a Kossuth- és Ybl-díjas Csete György tervezett, akinek a nemrég bekövetkezett haláláról is megemlékeztek az ünnepi alkalmon. Az eseményről Oláh Ilona készített összeállítást az Európa Rádióban.  

Bár a tégláskerti református közösség története visszanyúlik 1928–ra, a Debrecenhez tartozó városrész lelki gondozását évtizedekig a Kistemplomi-Ispotályi Egyházközség látta el. Istentiszteleti alkalmakat pedig sokáig a helyi általános iskolában tudtak csak tartani. Aztán az itt élők igényeit szem előtt tartva elhatározták: épüljön templom a Tégláskertben. 2000 januárjában tették le az alapkövet, és rá öt évvel a gyülekezet birtokba vehette új otthonát.

alt

A Debrecen - Tégláskerti Református Missziós Egyházközség 2016. július 3-án ünnepi istentisztelettel adott hálát a templom 10 éves fennállásáért. Az alkalmon Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szolgált, aki először is Csete Györgyre, az Ybl- és Kossuth-díjas építészre, a tégláskerti templom tervezőjére emlékezett. A napokban elhunyt Csete György munkásságában jelentős szerep jutott az egyházi építészetnek, és sok erős szál kötötte Debrecenhez, a Kollégiumhoz, az itteni reformátussághoz. 

 alt 

A templom 10 éves születésnapján tartott ünnepi istentiszteleten a megemlékezés szavai után Fekete Károly püspök igehirdetésében a helyi közösség épülését hangsúlyozta.

 alt 

A püspök szolgálatát követően a házigazda, Vas Sándor, a Tégláskerti Református Missziós Egyházközség  lelkipásztora idézte fel a múltat, a templomépítés fontos mozzanatát; és beszélt a templom jelentőségéről a közösség életében, illetve a gyülekezet fejlődéséről.

 alt 

Vas Sándor lelkipásztor a 10 éves jubileumi ünnepi alkalmon jelentette be, hogy a helyi református közösség épülésének újabb állomásaként 16 alapító taggal létrejött a gyülekezet nőszövetsége. Az új szervezetet Gaál Botondné Czeglédi Mária a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntötte.

 alt 

Az istentisztelet a Kollégiumi Kántus műsorával, majd igei köszöntőkkel folytatódott, az egyházmegye, a testvéregyházak és az önkormányzat képviselői részéről. Végül a missziós egyházközség lelkipásztora köszönetet mondott mindazoknak, akik idáig segítették a gyülekezetet, és a tégláskertiekkel együtt ünnepeltét a templom 10 éves fennállását.

Oláh Ilona

Az összeállítás:

Audió betöltése...

 

 

Forrás: Európa Rádió

Fotók: Barcza János