A valódi és igazi üzenet
2015. május 15.

„Az igazat mondd, ne csak a valódit”- József Attila Thomas Mann üdvözlése című verséből származó idézettel kezdte prédikációját Jézus Mennybemenetelének ünnepén a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára. Az intézmény kibocsátó istentiszteletén a Nagytemplomban május 14-én, Bodó Sára kiemelte, hogy ez a kérés az alapja a bibliai történeteknek is, ugyanis mindegyik valódi, de igazság tartalma is van, ahogy a Jézus Krisztus Mennybemeneteléről szóló történet esetében is, amely szerint utoljára vannak együtt a Földön a tanítványok a Mesterrel. Valódisága az, hogy Jézus elmegy.

alt

Nincs magányosabb, fájdalmasabb érzés annál, mint mikor úgy gondoljuk Isten elhagyott. Ma is rengeteg katasztrófát kell látnunk és, akik a szörnyűségek közepette élnek, úgy gondolhatják, hogy Isten elment. Mikor hozzátartozót, barátot veszítünk el, akkor a távolodó Isten véljük megtapasztalni. A távolodó Isten érzékelhető valóság lehet, ami kiszolgáltatottá teheti az embert. Van, aki azonban abban talál vigaszt, hogy legalább itt járt az Úr. Igen, itt járt- mondta Bodó Sára. Kiemelte, hogy Krisztus feltámadásával értünk, nekünk is legyőzte a halál hatalmát és feladatot, küldetést adott nekünk, megmutatta szeretetét, feláldozta magát helyettünk és értünk, nekünk adta az Igét, itt hagyta lábnyomát. Minden lehetséges borzalmában is az emberi élet Isten lábnyomát hirdeti, hogy van szeretet, akkor is, ha nem hisszük.

alt

Krisztus Mennybemenetelének igazi üzenete az, hogy a tanítványok nem csak a búcsú pillanatát élték meg, hanem azt is, hogy aki szerette őket velük marad, és előre megy az Atyához, megnyitva előttük a mennyek kapuját és elküldi nekik a Szentlelket, hogy folytassák, amit Ő elkezdett. A tanítványok így tudják, hogy Jézus Mennybemenetele nem a vég pillanata, hanem egy új kezdeté. Ő ott ül az Atya jobbján és értünk könyörög, mert ő is látja a valódit, látja valódi életünket- hangsúlyozta Bodó Sára, aki prédikációja végén azt kérte a legációba vonuló lelkész hallgatóktól, hogy vegyék komolyan a valódit, vigasztaljanak, ha kell és bátorítsanak, de hitvalló keresztényként hirdessék az igazat!

alt

A Pünkösdi ünnepkörben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 107 hallgatója megy legációba, többségük az anyaországban, de vannak, akik határon túlra.

Az ünnepi alkalom végén Kustár Zoltán az Egyetem rektorhelyettese kiemelte, hogy örömhírt kapni és adni jó dolog. A hallgatók pedig a legjobb hírt, az örök élet hírét viszik most magukkal a gyülekezetekbe. Hangsúlyozta, hogy Jézus a mennyben helyet készít nekünk és a Szentlélek által most is velünk van. Kérte, hogy a leendő lelkészek ezt hirdessék megjelenésükkel és prédikációjukban egyaránt, tudatában annak, hogy a Lélek előttük járt és az Úr mindent előkészített.

Fotók: Barcza János