Hirdesd az Igét, avagy "Csendes-nap" a "Refiben"
2015. április 16.

Második alkalommal adott helyet az újtelepi Égigérő közösségi ház annak a Kálvin János Református Általános Iskola felső tagozatos diákjainak meghirdetett ifjúsági evangelizációnak, melynek célja, hogy a fiatalok személyes döntést hozzanak Jézus Krisztus mellett. Az alkalom szorosan illeszkedett a Dr. Fekete Károly püspök úr által meghirdetett "Hirdesd az Igét az iskolákban!" című programba.

Míg az alsó tagozatos gyermekek a Tóth István lelkipásztor és felesége által vezetett Abaújvári Református Gyülekezet bábcsoportjának előadását tekinthették meg, addig a nagyobbak Szanyi György kárpátaljai lelkipásztor és a Trinitas band szolgálata által épülhettek. Az alkalom végén Baktiné Illés Éva igazgatónő köszönte meg a szolgálattevőknek ezt a feledhetetlen napot, remélve, hogy sok hasonló követi a kezdeményezést.

alt

Győrffiné Hermann Katalin, a Kálvin János Református Általános Iskola pedagógusának beszámolója:

A címben szereplő felhívással hirdetett programot körlevelében Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az ebben kifejezésre juttatott szándékok, és a megfogalmazott célok megvalósításának úgy érzem méltó példája volt iskolánk 2015. április 01-én megrendezett Csendes-napja.

Persze tudom én, hogy nem szerencsés mindjárt az elején értékelni valamit, amiről még nincs más információ, de hiszem, hogy megbocsátja nekem ezt a kedves olvasó, mire írásom végére ér.

Hogyan lehet változatos formában és műfajokban igei üzenetet átadni? Ha egy mondatban akarnám megválaszolni a kérdést, akkor azt mondanám: mindenkihez a saját „nyelvén” szólva.

Ebből a megfontolásból futottak az események két fő szálon ezen a napon. Az alsósok az iskolában vettek részt először a Palánta csoport jóvoltából egy bábelőadáson, mely „A ravasz rokon” címet viselte. A kicsikhez a mese, a tanulságos történetek, a játék nyelvén lehet leghatékonyabban szólni. Az itt látott történeten keresztül észre sem vették, és számtalan üzenetet, iránymutatást kaptak, és tehettek magukévá a helyes keresztyéni magatartásról és gondolkodásról. A történethez kapcsolódó játékos beszélgetés és az ahhoz fűződő feladatok segítségével tovább mélyülhettek a kapott értékek. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan „forgószínpad” működött, ahol játékos feladatok megoldásaival kaphattak újabb és újabb üzeneteket. Különböző húsvéti díszek készítése közben pedig bővíthették igeismereteiket. Az idő szárnyalt, és dél lett… 

Ez alatt a felsősök átsétáltak az Égigérő Közösségi Házba, Nagy György tiszteletes Úr meghívására. Itt több meglepetés is várta őket. A Trinitas Band „szólította meg” először diákjainkat. A dicsőítő énekek fiataloktól szóltak fiatalokhoz. Ők hitvallásuk megéneklésével adtak példát, közvetítettek üzeneteket, „hirdettek Igét”. Bíztattak mindenkit az éneklésre, így több dallal is együtt dicsőíthettük az Urat. Ennek a korosztálynak a „nyelve” a személyes példa. Leghatékonyabban az hat rájuk, ha fiatalok közvetítik feléjük az igei üzeneteket. Szanyi György tiszteletes Úr négy középiskolást hozott magával a Nagyberegi Református Liceumból, akik bizonyságtételre vállalkoztak. Életükben először tették ezt meg. Az evangelizáció alatt egymást követve léptek elő, és mondták el megtérésük göröngyös útját. Felnőtteket megszégyenítő őszinteséggel beszéltek gyengeségeikről, bűneikről. Átütő volt a hatás. Szanyi György tiszteletes Úr a Zákeus történetével állított példát a diákok elé, az ő életén keresztül világította meg mi az, ami igazán fontos kell hogy legyen életünkben. Tette ezt a fiatalokhoz közel álló, közvetlen, humoros stílusában… 

A nap befejezéseként kibocsátó Istentiszteleten vettünk részt,a fenntartó Kossuth téri Református Egyházközség templomában, ahonnan Becsei Miklós Nagytiszteletű Úr a Húsvéti üzenetet helyezte szívünkre és áldásával távozva kezdhettük meg a tavaszi szünetet.

Úgy érzem, mindannyiunk számára hordozott személyes üzenetet ez a délelőtt. Hiszem, hogy mindenki vitt magával valamit…….És várjuk a folytatást, mert az üzenet egyértelmű:     „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”/2Tim 4,2/  

Forrás: Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet