object(stdClass)#309 (3) {
  ["id"]=>
  string(2) "14"
  ["width"]=>
  string(3) "570"
  ["height"]=>
  string(3) "321"
}
Lezárult a XX. századi Taigetosz program
2015. május 29.

Ünnepélyes emlékhely átadóval zárult május 29-én a debreceni Nagytemplom mögötti Kávézónál az a több mint egy éves projektidőszak, amelynek keretében a debreceni Immánuel Otthon és Iskola a holokauszt során elhunyt fogyatékos emberekre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva a ma közöttünk élő fogyatékos emberek valódi társadalmi el-és befogadásának fontosságát. Az emlékhely a mindennapjaink terébe ágyazva emlékeztet mindnyájunkat arra, hogy minden élet érték.

alt

Az átadó ünnepséget Komolay Szabolcs, Debrecen kulturális, oktatási, szociális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy sokan vannak, akik téves információkkal rendelkeznek a fogyatékosságról és a fogyatékos emberek életéről. A tudás hiánya előítéleteket szül, ezért is fontos az Immánuel Otthon és Iskola munkája és ez a projekt, amely arra hivatott, hogy lerombolja bennünk azokat az előítéleteket, amelyeket akarva, akaratlanul táplálunk magunkban. Kifejtette, hogy mindenki Isten gyermeke, egyelőek vagyunk. A politikusok fontos feladata, hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami a második világháborúban megtörtént. Hangsúlyozta, hogy a projekt részeként elkészült tananyag biztosíték lehet arra, hogy a fiatal generációk előítéletek nélkül nőjenek fel.

alt

A holokausztban elhunyt fogyatékos emberek emlékére állított különleges emlékhelyet, dr. Fekete Károly adta át. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte, hogy a most lezáruló projektnek nemcsak történeti, pedagógiai és szakmai hozadéka van, hanem még teológiai is.

alt

Az elmúlt egy évben elindult egy olyan kezdeményezés, ami a református gyülekezeti tagok érzékenyítését fogalmazza meg a hitvallás műfajában. Ennek a megalkotásában Fekete Károly is részt vett. Megszületett a Confessio Vitium című irat, és annak kommentárja, amelynek záró gondolataiból idézett püspök úr a porjektzárás alkalmából: „Felismertük, hogy a gyülekezet azzal mutatja meg befogadó szeretetét, hogy minden elérhető eszközzel (tanítás, tájékoztatás, felvilágosítás, technikai segédeszköz, technikai feltételék megteremtése) elhárítja a külső és belső akadályokat az Ige befogadása elől. Ezzel ráirányítja a figyelmet az esélyegyenlőség és az akadálymentesség isteni dimenziójára. Ha Isten előtti egyenlőségünket felismertük, akkor a Vele való kapcsolat útjában álló technikai akadályok elgördítése keresztyén kötelességünk. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus embert felemelő szeretete az alapja és táplálója azoknak a minőségi kapcsolatoknak, amelyek a fogyatékos embereknek és a nem-fogyatékos embereknek kedvet adnak az élethez. A gyülekezetben nem a sajnálatból fakadó, altruista, csak a saját fontosságunkat és jócselekedeteinket igazolni hívatott szeretet a mérce, hanem tetteinket, szavainkat, viszonyulásainkat az istenképűséget hordozó felebarátot megillető tiszteletteljes szeretet irányítja.” A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke beszéde végén kiemelte, fontos, hogy ne záruljon le ez a program, mert minden élet érték, amíg élet van ezen a Földön!

alt

A megnyitón az Immánuel Otthon és Iskola vegyeskara szolgált, amely erre az alkalomra állt össze. A kórusban az Otthon gondozottai mellett a Rocksuli és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolai növendékei énekeltek.

alt

Az emlékhely a Debreceni Református Nagytemplom mögötti Karakter 1517 Kávézó üveg mennyezetén tekinthető meg. Az „Árnyalat árnyalaton” című köztéri műalkotást Gróf Ferenc képzőművész tervei alapján készítették, mely történelmi tényeken alapulva hívja fel a széles közönség figyelmét a fogyatékos emberek helyzetére.

alt

A műalkotás célja, hogy csökkentse az előítéleteket, segítse elő az egyenlő jogok elérését. Felhívja a figyelmet a történelmünk során elkövetett bűnökre, egyéb kérdésfelvetést indít. „Taigetosztól az esélyegyenlőségig.”

alt

Győri Zsófia, az Immánuel Otthon és Iskola igazgatója megköszönte a projekt során megvalósított rendezvények, szemléletformáló oktatási anyagok kidolgozását. A tananyagok középiskolásoknak és értelmi fogyatékos tanulóknak készültek, és iskolai tanórák keretében oktathatóak. A tananyag megmutatja a diákoknak, hogy a nácizmus szörnyűségei nem Auschwitz gázkamráknál kezdődtek, számos egyéb tett és elképzelés előzte meg. A fogyatékos emberek elpusztítását célzó, T4 fedőnevű titkos német „fajnemesítő” program megismertetése által emlékezünk az áldozatokra, érzékenyítjük a társadalmat a téma iránt. Így segíti a program a fogyatékos személyek társadalmi integrációját, kiemeli a fogyatékos személyek értékeit.

A XX. századi Taigetosz című programban résztvevő partnerek:

KézenFogva Alapítvány, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, Schule Rogatsboden, Weiterbildungskolleg Mönchengladbach, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

A programról részletesen tájékozódhat a www.mindeneletertek.hu oldalon.

Összefoglaló a programról: A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskolája a XX. századi Taigetosz című projekt keretében számos fejlesztést valósított meg 2013. decembere és 2015. május 30. között. A sokszínű fejlesztés, program fókusza egységesen a fogyatékos személyek holokausztjáról való megemlékezés kapcsán a fogyatékos emberekkel szembeni társadalmi előítéletek csökkentése, a történelmi bűnök és zsákutcák felmutatása, morális kérdések felvetése, a fogyatékossághoz való viszonyulás változása a „Taigetosztól az esélyegyenlőségig”. A projekt megvalósításában kitűnő partnerink voltak, az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, a Kézenfogva Alapítvány, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT, valamint külföldi partnerek: Schule Rogatsboden (Ausztria), Bethel (Németország), Weiterbildungskolleg Mönchengladbach (Németország). 1. A projekt keretében három szakmai konferencia zajlott workshoppal (2013. decemberben, 2014. februárban, 2015. májusban) 2. Négy tananyag született, melyből kettő középiskolás diákoknak szánt társadalomismeret, történelem, hit- és erkölcstan, valamint művészettörténet órákra kínál teljes tananyagot tanári segédlettel, számos film, kép tartalommal („Hová visztek minket?” , „Elfajzott művészet”). Mindkét tananyag kipróbálásra került és tapasztalatai disszeminációra kerültek a zárókonferencián. A tapasztalatokat tanárok és diákok is megosztották ezen az alkalmon. Két másik tananyag is született értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók számára szintén teljes értékű segédlettel. Mind a négy tananyag nyilvános és mindenki számára elérhető a www.mindeneletertek.hu honlapon, tartalma szabadon felhasználható. 3. Meghívásos pályázat került meghirdetésre kortárs képzőművészek körében egy Debrecenben felállítandó, a fogyatékos emberek mai helyzetére reflektáló műalkotás, emlékhely megvalósítására. A helyszín a debreceni Nagytemplom mögötti Karakter Kávézó és Kiállítóterem, illetve annak közvetlen környezete. A pályázat olyan köztéri műalkotás létrehozására irányult, amely a fogyatékos személyek holokausztjával kapcsolatos történelmi tényekből kiindulva hívja fel a szélesebb közönség figyelmét a fogyatékos emberek helyzetére – mindenekelőtt a mai magyar társadalomban. Az öt benyújtott színvonalas pályázatból egy tapasztalati szakértőkből és szakemberekből álló zsűri bírálta el. A pályázat nyertese a Párizsban élő Gróf Ferenc képzőművész, akinek tervei alapján valósult meg a fogyatékos emberek társadalmi helyzetére reflektáló műalkotás az Árnyalat árnyalaton című munka, mely az ENSZ 2006-ban elfogadott „Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény” egy paragrafusát dolgozza fel. Ezt a dokumentumot Magyarország 2007-ben ratifikálta. A Karakter 1517 Kávézó üveg mennyezetén lévő műalkotás digitális kapuként is szolgál további – a www.mindeneletertek.hu honlapon megjelenő – információk eléréséhez, megismeréséhez. 4. A projektben tervezett vándorkiállításnak egy modernebb változata valósult meg, egy rövid kis film formájában, mely a virtuális térben „vándorolva” remélhetőleg több embert elér. A filmben fogyatékos gyermekek között járva, velük beszélgetve neves közéleti személyek osztják meg tapasztalataikat arról, hogy mit jelentett számukra a fogyatékos emberekkel való találkozás, vagyis hogyan gondolkodnak arról, hogy minden élet érték. 5. Kidolgozásra került az inkluzív megemlékezés módszertana, mely ahhoz nyújt jó elméleti alapot és gyakorlati ötletet, hogyan lehet fogyatékos és nem fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal közös megemlékezést tartani. 6. www.mindeneletertek.hu címen megvalósult honlap ad teret a fejlesztett tananyagoknak, programoknak, filmnek, illetve az emlékhely virtuális tartalmának. A projekt minden eleme az akadálymentesítés és egyenlő esélyű hozzáférés jegyében valósult meg egy támogató szakmai team háttérmunkája eredményeként. A projektet támogató szakmai team: Dr. Aáry-Tamás Lajos, Dr. Kálmán Zsófia, Giflo H. Péter, Gönczöl Enikő, Győri Zsófia, Locsmándi Alajos, Mélyi József,Pordán Ákos.

Győri Zsófia/ttre.hu 

Fotók: Barcza János

Videó betöltése...