26. Ökumenikus Világimanap
2018. február 13.

A Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Nőszövetség szervezésében 26. alkalommal rendezzük meg a „Ökumenikus Világimanapot”, a baptista, evangélikus, görög katolikus, római katolikus és református testvérekkel együtt, minden évben más-más felekezet templomában.

A Világimanapnak ebben az évben a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség ad helyet (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.) 2018. március 2-án, pénteken délután 17.00 órai kezdettel.  Az igehirdetés szolgálatát nagytiszteletű Nagy Gábor lelkipásztor végzi.  Az imádságokat az idén suriname-i testvérek állították össze. Vezérgondolatuk a teremtésvédelem a

„Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!”

1Mózes 1:1-31 alapján.

Szeretettel hívjuk és várjuk a lelkipásztorokat és gyülekezeteink tagjait a közös imádkozásra!

A Világimanap anyaga letölthető a MEÖT honlapjáról: www.meot.hu honlapról, a menüben bal oldalt a „női misszió”-ra kattintva, vagy a Világimanap honlapjáról az alábbi linken: https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2018

Perselypénzünkkel idén egyrészt a suriname-i asszonyokat, másrészt a jövő évi Világimanap előkészítésének anyagi fedezetét, valamint a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség hátrányos helyzetűeket segítő öko-gazdálkodási projektjét támogatjuk.

 

Debrecen 2018. február 9.                                                          

Testvéri köszöntéssel:

 

Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária sk.                                       Szécsi Andrásné sk.

Egyházkerületi Nőszövetség elnöke                                                    Egyházkerületi Nőszövetség

                            tb. titkára