A Biharkeresztesi Tanoda, mint második otthon létrejötte és élete
2019. január 10.

Az EFOP 3.3.1-15-2015-00076. sorszámú „Biharkeresztesi Tanoda létrehozása és működtetése” Európai Unió által finanszírozott projekt megvalósítása 2017. január 1-én kezdődött. A nyertes pályázatot a Magyarországi Református Egyház nyújtotta be. A tanoda helyszíneként a Biharkeresztesi Református Egyházközség tulajdonában álló családi házat választottuk, mely sok éve elhagyatottan állt a település központjában. Az Egyházközség, illetve a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazottjainak összefogásával egy olyan környezetet sikerül kialakítani a gyermekek számára, mintha az otthonukba mehetnének haza tanulni.

alt

A megfelelő munkavégzési feltételek kialakítása után a projekt egyik legnehezebben megvalósítandó lépéséhez érkeztünk. A bevonni kívánt személyek toborzásakor alapvető problémaként jelentkezett, hogy ismeretlen fogalomként tekintettek a tanoda szóra. Emiatt szükséges volt mind a településen található intézményekben, mind a célcsoport szülői közösségében megismertetni a 2 évre tervezett szakmai tevékenységünket. A programok, illetve a projekt alapvető célja, azaz a kompetenciák fejlesztése felkeltette az együttműködő partnereink figyelmét, és bár ismeretlenként tekintettek a tanoda szolgáltatásaira, mégis pozitívan álltak az új lehetőség előtt, megkötöttük az együttműködési szerződéseket és elkezdhettük a bevont személyekkel a munkát. A projekt megvalósítása során összesen 32 gyermek vehette igénybe a tanoda szolgáltatásait. Közülük 2 gyermek sajnos lemorzsolódott a két év során, 26 bevont személy romának vallotta magát, 28 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, valamint 22 fő hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt.

A tanoda feladata a gyermekek egyéni fejlesztése volt. A tantárgyi tudásuk és személyiségük megismerésére szolgáló mérések elvégzése után egyéni fejlesztési terveket készítettünk. A tanoda szolgáltatásai közül (humán-, reál-, idegen nyelvi-, szociális kompetenciák fejlesztése, tanulásmódszertani ismeretek) meghatároztuk az egyén számára szükséges foglalkozás javasolt heti óraszámát, és egyéni órarendeket készítettünk számukra az iskolai órarendjükhöz alkalmazkodva. A fejlesztő tevékenységek mellett gyermekeink motiválásaként pályaorientációs foglalkozásokat tartottunk. Minden ilyen jellegű tevékenységet önkéntes szakemberek tartottak, így a szakmák megismerése gyakorlatiasan valósulhatott meg. A tanodában töltött idő alatt életvezetési és konfliktuskezelési tanácsokkal láttuk el a gyermekeket, illetve mentorálási feladatokat is végeztünk. Igyekeztünk egyéb, nem tanulással kapcsolatos foglalkozások vezetésével pihentetni a gyermekeket, így főzőklubba, társasjáték klubba, kézműves foglakozások közben a közösség is formálódott.

 alt 

A tanoda munkatársainak folyamatos fejlődése érdekében saját szervezésű szakmai konferenciákon cseréltünk tapasztalatot a környező településen lévő tanodák munkatársaival. Az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógus továbbképzésen, műhelymunkákon aktívan részt vettünk, valamint saját szervezésű szupervíziós alkalmakon jelentünk meg, abból a célból, hogy lelkileg kiegyensúlyozottan tudjuk munkánkat végezni. A biharkeresztesi tanoda részt vett a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport által összeállított eDia kompetencia alapú mérésében. A projektbe bevont személyek számítógépen keresztük végezhették el a teszteket. Az eDia programban való részvétellel lehetőség nyílt arra, hogy az országban működő tanodák egységes mérés alapján összehasonlíthatók legyenek.

 alt 

A gyermekek számára sok tanodai és tanodán kívüli programot szerveztünk meg. Ismerkedés célzattal családi napon szalonnát sütöttünk, a tanoda népszerűsítése érdekében sport délutánokat tartottunk, és a BIHart Református Művészeti Fesztivál keretén belül szervezett Bihari Néptánctalálkozó programján játékos standdal jelentünk meg. A települést elhagyva ellátogattunk két alkalommal a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégiumba. Az ott élő hallgató sok szeretettel és játékos feladatokkal mutatták be életpályájukat, ösztönözték a tanodás gyermekeket a továbbtanulásra. A kismarjai Református Egyházközség egy teljes napra vendégül látott bennünket. Lelkes és odaadó házigazdák módjára fogadták a gyermekeket, játékokkal, finom ebéddel és turisztikai bemutatókkal mutatták be falujukat. A két év során eljutottunk a szabadkígyósi Weickheim-kastélyba, jégkorcsolyáztunk, moziba mentünk, boboztunk. A nyári táborok után, sok kilóméterrel hátunk mögött elmondhatjuk, hogy jártunk a Déri Múzeumban, a Nagytemplomban, a szarvasi arborétumban, a Cifrapalotában, a füzesgyarmati gyógyfürdőben, a Kerekerdő Élményparkban, a Koroknai Portán, a szolnoki REPTÁR repülőgép múzeumban, az Aggteleki-cseppkőbarlangban és a Gyulai várban.

 alt 

Munkánk során segítséget kaptunk a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivataltól és a Biharkeresztesi Egységesített Szociális Intézmény munkatársaitól. A tanoda munkatársai kiemelt partnerként tekintenek a településen működő Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolára, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára, valamint a Biharkeresztesi Református Egyházközségre. Két éves együttműködésünk példaértékű volt más településen működő tanodák számára. Egymást segítve, napi kapcsolatban állva hozzájárultak a tanoda sikeres működéséhez.  Projektünk megvalósítása sikeres lett a gyermekek körében is. Elértük azt, hogy a településen pozitívan állnak a tanoda tevékenységéhez, szükségessé vált várólista elkészítése is.

 alt 

A projekt megvalósításának zárása 2018. december 31-én megtörtént, azonban munkánkat szeretnénk a jövőben is folytatni. A Biharkeresztesi Napkelet Tanoda tervezett szakmai programja az elmúlt két évben szerzett tapasztalatokra épül. Nem csupán tantárgyi kompetenciafejlesztést kívánunk biztosítani a gyermekek számára, hanem a megfelelő szociális, életvezetési ismeretek és még sok egyéb alapkészség elsajátítását is kiemelt feladatunkként fogalmazzuk meg. Bízunk abban, hogy tevékenységünk a jövőben is támogatást fog élvezni.

 alt 

Biharkeresztes, 2019.01.10.

                                                                                                                                          Tempfli Réka
megvalósító