A Kollégiumi Baráti Kör találkozója
2016. május 23.

A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének öregdiák találkozóját május 21-én tartották. A rendezvénynek a Kollégium díszterme adott otthont. A résztvevők felelevenítették az együtt töltött éveket, majd megemlékeztek a 110 éve született dr. Tóth Kálmánról, a 125 éve született Karácsony Sándorról és a 250 éve született Budai Ézsaiásról is.

A programsorozat első felében a XI. Szigethy Kupa kosárlabda- és labdarugótornán, az osztálytalálkozókon és a közgyűlésen vettek részt az öregdiákok. Az esemény második része pedig nagy egyéniségek évfordulói köré szerveződött. Megemlékeztek a 110 éve született dr. Tóth Kálmánról, a 125 éve született Karácsony Sándorról és a 250 éve született Budai Ézsaiásról is.

alt

Dr. Tóth Kálmán gimnáziumi tanárról Filep Tibor történész, egykori tanítványa emlékezett meg. A család nevében dr. Szalkay Kázmérné mesélt, majd Győri János, a Baráti Kör elnöke mutatta be a „dr. Tóth Kálmán emlékezete” című kötetet.

alt

Heltai Miklós, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, a Csökmei kör elnöke „Az értékelvű nevelés lehetőségei Karácsony Sándor pedagógiája alapján” címmel tartott előadást. Kiemelve annak a fontosságát, hogy az emancipáció jegyében a gyermeket egyenrangúnak kell tekintenünk, hiszen ez a nevelés alapfeltétele.

 alt 

Győri János, a Kollégiumi Baráti Kör elnöke Karácsony Sándor és a Debreceni Kollégium kapcsolatáról beszélt előadásában. Karácsony Sándor 1902 őszén, Földesről került Debrecenbe, majd 1910-ben érettségizett. A kollégiumi évek meghatározóak voltak a XX. század nagy pedagógiai gondolkodójának.

 alt 

Az előadásokat követően Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora leleplezték a Karácsony Sándor-domborművet, amelyet Győrfi Lajos szobrászművész készített. Ezt követően Bölcskei Gusztáv avatta fel a Karácsony Sándorról elnevezett tantermet. Külön köszöntötte a családtagokat: Karácsony Sándor lányát, Erzsébetet, unokáját, Magó Erzsébetet, dédunokáit, Magó Leventét és Ádámot. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem szenátusa a felújított tantermeket kiemelkedő egyéniségekről nevezi el, így ez a névadás is ennek a szellemében valósult meg. „A nevelés légkör kérdése. Ha megfelelő a légkör, akkor a nevelés magától történik. Ez a légkör áldja meg ezeket a falakat is” – hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv.

 alt 

Az eseményen közreműködött Baló Anna gimnáziumi tanuló (népdal), Kurgyis Márta egyetemi hallgató (hegedű) és Kurgyis Pál gimnáziumi tanuló (gordonka).

 alt 

Az esti istentiszteleten Bölcskei Gusztáv igehirdetését követően Fekete Károly emlékezett meg a 250 évvel ezelőtt született Budai Ézsaiásról, majd megkoszorúzták a Kollégium udvarán lévő domborművet. 

Szirák Sára

Fotók: Barcza János