Keresztyén családi nap Újlétán
2018. augusztus 02.

Istennek adunk hálát, amiért 2018. július 27-én megrendezhettük az első újlétai cigánymissziós napot. Az alkalmon meghirdettük az adománygyűjtés lehetőségét is a nagydobronyi testvérek részére.

Gyülekezetünk lassan egy éve vesz részt a cigánymisszióban, és örömmel mondhatjuk, hogy mind igény, mind lelkesedés bőséggel van iránta. Először az iskolás gyerekeket vittük Esztárba, majd a tavaszi alkalmakon egyre több szülő, hozzátartozó csatlakozott a programhoz. Ezen alkalmak során már megszületett az ötlet, hogy a nyáron Újléta látja vendégül a cigány testvéreket. A missziós nap a nyári gyermekhét keretén belül valósult meg. Gyermekektől az idősekig minden korcsoport képviseltette magát. Örömmel fogadtuk a már megismert testvéreket Bagamérról, Bodaszőlőről, Debrecenből, Esztárról, Konyárról és Pocsajból. Az újlétaiakkal együtt csaknem 150-en gyűltünk össze.

alt

Az alkalmat közös énekléssel és Gregussné Buzás Irénke tiszteletes asszony igei szolgálatával kezdtük. Az igehirdetés témája a magvető példázata volt. Csodálatos élmény volt nemcsak megérteni, hanem megérezni azt, hogy az Úr hívása igenis eléri az embereket, és ki-ki a maga módján, de közeledik Istenhez. Gyülekezetünk imádságban hordozza ezt a fajta magvetést, bízva abban, hogy az Úr Igéje nem tér vissza eredménytelenül.

 alt 

Az igehirdetést követően a gyermekek az imateremben nemcsak a bibliai történettel ismerkedhettek meg részletesebben, hanem játékok és csillámtetoválás is várta őket. A felnőttek a templomban maradva csoportfoglalkozáson mélyíthették el az Ige üzenetét, majd közös énekkel dicsértük az Urat és testvéreink bizonyságtételeit hallgathattuk meg.

A napot közös vacsorával zártuk, melyet kiváló szakácsaink és egyben barátaim készítettek. A finom babgulyás mellett jóízűen ettük a falubeliek által készített finom süteményeket és főtt kukoricát is.

Hálával tartozunk mindenekelőtt az Úrnak, amiért szép időt és vágyat adott arra, hogy az Ő nevében egybegyűlhessünk. Köszönet illet minden segítőt és támogatót, akik nélkül nem sikerülhetett volna ez a nap. Így mondunk köszönetet Gregussné Buzás Irénkének és a vendég gyülekezetek küldöttségének, az Újlétai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a falubelieknek és gyülekezetnek, akik mind anyagilag, mind imádságban támogattak minket. Külön megköszönöm Kedvesemnek és Barátaimnak, hogy ahogy eddig, hosszú évek óta segítettek, most is számíthattam rájuk.

 alt 

Gyülekezetünk az iskolával közösen továbbra is végezni szeretné a cigány emberek közötti igei magvetés szolgálatát, ehhez kérjük az aratás Urának mindenkori segítségét.

Felhősi András Imre

Az esemény az Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány és a Tiszántúli Református Egyházkerület (TTRE) Cigánymissziója közös szervezésében valósult meg. Az alkalmon meghirdették az adománygyűjtés lehetőségét a nagydobronyi testvérek részére, ugyanis július 15-re virradóan leégett az itt található imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda. „Az adománygyűjtés meghirdetése a következőképpen történt: azt kértük a cigány testvérektől, hogy mindenki, akit Isten lelke indít az adakozásra, ajánlja fel legalább egy napszámdíjából a tizedét. Ezeket az adományokat augusztus 12-én gyűjtjük össze a Dorcas Campingben. A cigány testvérek nagyon átérezték a nagydobronyi testvérek helyzetét, ezért egyetértettek a felajánlással és nagyon komolyan vették ennek az ügynek a fontosságát” – mondta Gregussné Buzás Irén, a TTRE Cigánymisszió vezető lelkipásztora.