Kerületi választási eredmények
2014. december 09.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága a 2014. december 9-i ülésén az egyházkerületi tisztségviselőkre leadott szavazatok megszámlálása után az alábbi eredményt állapította meg:

  • Kiküldött szavazólapok száma: 452 db
  • Beérkezett szavazólapok száma: 441 db
  • Beérkezett érvényes szavazólapok száma: 419 db
  • Beérkezett érvénytelen szavazólapok száma: 22 db

A bizottság megállapítja, hogy az egyházkerületi tisztségviselők megválasztása érvényes és eredményes.

Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma alapján megválasztottnak tekinthető:

  • dr. Fekete Károly püspök 414 szavazattal;
  • dr. Adorján Gusztáv főgondnok 413 szavazattal;
  • Derencsényi István lelkészi főjegyző 409 szavazattal;
  • Molnár János világi főjegyző 411 szavazattal.

A bizottság a megállapított eredményt a 2015. január 31-ig összehívandó egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti megvizsgálásra és megerősítésre.

Debrecen, 2014. december 9.

Tiszántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága

 

Az Egyházmegyei Választási és Szavazatszámláló Bizottságok, eredményeket tartalmazó közleményeit itt olvashatják:

- Békési Egyházmegye

- Bihari Egyházmegye

- Csongrádi Egyházmegye

- Debreceni Egyházmegye

- Hajdúvidéki Egyházmegye

- Nagykunsági Egyházmegye

- Nyírségi Egyházmegye

- Szabolcs-Beregi Egyházmegye

- Szatmári Egyházmegye