Könyvbemutató magyarázatokkal
2018. április 26.

A Kálvin Kiadó 2018. április 25-én, szerda délután tartotta könyvbemutatóját a debreceni Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

alt

A Biblia magyarázó jegyzetekkel új kiadását (a revideált új fordítású Biblia szövegével) Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, és Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója mutatta be.

alt

Kustár Zoltán kiemelte, hogy a magyarázatos Biblia nem magától értetődő műfaj. Vannak, akik úgy vélik, hogy nem szükséges magyarázatokkal kiegészíteni a Szentírást, hiszen ez megtörheti a befogadás menetét, vagy leszoktathat az értelmező olvasásról. Pedig az ilyen kiadványok régmúltra tekintenek vissza, és ezt a hagyományt a magyar protestantizmus is átvette: Méliusz Juhász Péter fordításaiban is olvashatóak különböző értelmezések az oldalmargón. Ha pedig a mai könyvpiacot megnézzük, napjainkban is találkozhatunk számos ilyen jellegű kötettel. „2014-ben elkészült a revideált új fordítású Biblia, így szükségesnek láttuk a magyarázatoknak a szöveghez való hozzáigazítását. Érthető, tömör, rövid értelmezések ezek, amelyek segíthetik a megértést kizökkenés nélkül” – zárta szavait.

alt

Galsi Árpád kiemelte, hogy a tördelésnél igyekeztek – a betűtípus szintjén is – különválasztani a Szentírás szöveget és a magyarázatokat, mindezt úgy, hogy a folyamatos, összefüggő olvasás megtörténhessen.

Czeglédy Sándor: Jézus, segíts! Válogatott igehirdetések című könyvét, a Magyar Református igehirdetők sorozat új kötetét Fekete Károly tiszántúli püspök mutatta be.

alt

Fekete Károly bemutatójában elmondta, hogy a II. világháború utáni időszakból kevés prédikációs kötet van. A reformátusságnak ez az ötven esztendeje nincs kellőképpen reprezentálva. Pedig így számos ismert, kevésbé ismert nagy igehirdetőt lehetne megmutatni a közönségnek, hiszen egy egész életmű is kirajzolódhat a szövegek olvasása közben. „Ma is aktuális, érthető szövegeket igyekeztünk összegyűjteni, amelyek nincsenek korhoz kötve. Czeglédy Sándor prédikációs hagyatéka igen gazdag, egy-egy szövegének több változata is létezik” – mondta. Czeglédy Sándor minden prédikációjának kezdetén JJ (Jesu Juve – Jézus, segíts!) betűpárossal kezdte az írást, majd SDG-vel (Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!) zárta, hiszen csak imádságos kezdettel lehet prédikációt írni, és ott pedig az Istené a dicsőség, ahol ez megadatott.

alt

Az eseményen közreműködött Baló Anna népi énekes is.

alt

A rendezvény napján 11 és 16 óra között a Kálvin Kiadó és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem jegyzettára kedvezményes könyvvásárt tartott az egyetem épületében.

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

A Biblia magyarázó jegyzetekkel a magyarázatos Bibliák régi hagyományát eleveníti fel a mai igényeknek megfelelően. Egyre nagyobb szükség van a legalapvetőbb bibliai fogalmakat, kortörténeti és földrajzi ismereteket bemutató Bibliára. Ezért jelent meg a Magyar Bibliatársulat első magyarázatos Bibliája a német Stuttgarti magyarázatos Biblia alapján már 1995-ben. Jelen kiadásunk a 2014-ben revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegéhez illeszti az új Stuttgarti Biblia alapján átdolgozott magyarázatokat.

alt

• A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegével

• Bevezetésekkel a bibliai könyvekhez

• Szövegközi magyarázatokkal

• A fontosabb fogalmak magyarázataival

• Térképekkel

• Rövid konkordanciával

http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=1&product_id=12&Itemid=3&lang=hu&vmcchk=1&Itemid=3

Czeglédy Sándor

Jézus, segíts!

Válogatott igehirdetések

A kötetben olvasható igehirdetések az igehirdető Czeglédy Sándort (1909–1998) mutatják be a mai olvasók számára, dr. Fekete Károly szerkesztésében. A prédikációkból, igemagyarázatokból is előtűnik Czeglédy Sándor meggyőződése: „Nem érdemli meg nevét az a teológia, amely elfelejti, vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy »idegenek és vándorok vagyunk a földön«.” „A teológiát nem lehet gettóban művelni; annak az egyháztörténet tanulsága szerint vállalkoznia kell arra, hogy beleilleszkedjék a kor kulturális kontextusába, megalkuvások nélkül, identitását megőrizve, de nem félelemmel és aggályoskodva, hanem a segíteni kész szeretet indulatával.” Imádságos lelkületű írásmagyarázó volt. Ezt azzal is kifejezte, hogy igehirdetéseinek felső sorába mindig kiírta a kettős „JJ” betűt: Jesu juve – Jézus, segíts! Meggyőződése volt – ahogy J. S. Bachnak is –, hogy igei invenció, kreativitás és üzenet nincs Jézus Krisztus segítsége nélkül.

alt

A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz.

http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=20&product_id=1056&Itemid=3&lang=hu&vmcchk=1&Itemid=3

Fotók: Szirák Sára