Kollégiumtűz - körlevél a TTRE gyülekezeteinek és intézményeinek
2019. február 07.

Körlevél a Tiszántúli Református Egyházkerület
Gyülekezeteinek és intézményeinek

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony/Úr!

Igen tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Mindannyian szomorúan és megrendülten értesültünk arról, hogy 2019. január 23-án éjszaka kigyulladt a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának kollégiuma. Bár a tüzet nagy erőfeszítések árán sikerült megfékezni, a katasztrófának egy halálos áldozata is van. A Ráday utcai kollégium épületének második és harmadik emelete szinte teljesen kiégett, lakhatatlanná vált, az ott lakó több mint 120 egyetemi hallgató személyes tárgyai megsemmisültek. A károk felmérése még zajlik, de bizonyos, hogy a hallgatók hosszabb ideig nem költözhetnek vissza az épületbe.

A Tiszántúli Református Egyházkerület egész közössége nevében kifejezzük együttérzésünket a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara hallgatói és oktatói, a kollégium minden kárt szenvedett lakója és a Dunamelléki Református Egyházkerület felé. Különösen is Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk a tűzesetben elhunyt testvérünk gyászoló szeretteit.

Egyházkerületünk csatlakozik ahhoz a felhíváshoz, melyet a Károli Gáspár Református Egyetem tett közzé a kárt szenvedett testvéreink megsegítésére. Ezért kérjük gyülekezeteinket és intézményeinket, hogy adományaikkal támogassák a tűzvész károsultjait.

Kérjük, hogy a tárgyi adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálathoz juttassák el. Pénzadományaikat a Károli Gáspár Református Egyetem OTP Banknál vezetett 11705008-20492223-as bankszámlaszámára utalják. Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy „tűzeset”.

Czeglédi Edina, a Károli Egyetem rektori hivatalának munkatársa koordinálja a rövid- és hosszútávú szállásfelajánlásokat, hiszen összesen 158 hallgató szállásáról kell gondoskodni. Elérhetősége:

Hordozzuk imádságban veszteséget szenvedett testvéreinket, és adományainkkal adjuk kézzelfogható jelét is testvéri szeretetünknek, úgy, ahogy Isten igéje buzdít minket: „Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be Krisztus törvényét” (Gal 6,2).

Áldást kérve gyülekezeteink és intézményeink szolgálatára,

Testvéri köszöntéssel,

Dr. Adorján Gusztáv egyházkerületi főgondnok                                                      Dr. Fekete Károly püspök

Debrecen, 2019. január 24.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége 2019. február 10-én hirdetett meg gyülekezeteiben perselyadakozást a károsultak megsegítésére.