„Ti azért így imádkozzatok…” - Presbiteri találkozó Köröstarcsán 2.0
2018. június 11.
2018. június 3-án Köröstarcsa legrégebbi épületében, a barokk stílusban épült református templomban került sorra a Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. évi „Hirdesd az Igét - Legyetek tanítvánnyá” programsorozatban a békési egyházmegye presbitereinek találkozójára. 
 
alt
 
A nyitó áhítat szolgálatát Katona Gyula, a egyházmegye esperes végezte a konferencia mottójául választott Ige „Ti azért így imádkozzatok…” üzenetével. A konferencia első előadásában dr. Fekete Károly, az egyházkerület püspöke az imádság jelentőségéről beszélt saját imaéletének, ima-élményeinek megtapasztalásai alapján. Felidézte a Kántus, a diákszerelem és a katonaélet emlékeit és az ezekből megfogalmazódott megtapasztalást: „Számban nevednek jó íze van…”, s a klasszikus ókori mondás e témára adaptált változatát: Imádkozom – tehát vagyok. Teológus időszakának meghatározó imádság élményei juttatták arra a következtetésre, hogy az imádság nem lehet sekélyes – az imádságnak van mélysége. Felismerte az imádkozó elődök imádságainak jelentőségét és az imádság vezetésének felelősségét. Kálvin és Barth gondolatait idézve hálával emlékezett meg a reformációnak az imádságra való pozitív hatásairól. Hangsúlyozta, hogy a keresztyén ember életszükséglete, a hívő ember „magatartása” az imádság, és felhívta a figyelmet az imádság és a cselekvés helyes kapcsolatára: az emberi cselekvés imádsággal kell kezdődjön. Rendhagyó, újszerű része volt az előadásnak a résztvevőket közös refrén-imák elmondásával való aktivizáló bevonása. A befejező részben az „imádkozva és dolgozva” életszemléletnek a háládatosságban való megnyilvánulási lehetőségére és a folyamatos imádkozás szükségességére hívta fel a figyelmet, és azzal bíztatott, hogy az imádságban a Szentlélek segítése, bátorítása pótolja ki hiányosságainkat, s így tudunk helyet adni Istennek az életünkben, hogy elfogadhassuk a kegyelem ajándékait.
 
alt
 
A másik előadás témája az imádságos felelősség volt a presbiteri szolgálatban. Dr. Tóth János a Presbiteri Szövetség Missziói és Diakóniai Bizottsága és a megyei szervezet elnöke neves teológusok gondolatainak felhasználásával mutatta be az imádság „tudományos-teológiai anatómiáját és élettanát”. A presbiter ima-szolgálatainak területei közül kiemelte a lelkipásztorokért való közbenjáró imádság fontosságát, és felhívta a figyelmet az „alternatív imádság” /ige-szolgálatok megköszönése, azokra reagálás, érdeklődés testi-lelki egészség iránt, segítségkérés/ lehetőségére, melynek az imádságot kiegészítő, megerősítő hatása van. Az imádságos felelősség megvalósulásában azzal a hasonlattal élt, mely szerint az imádságot a presbiter „szolgálati fegyverének” fegyverének lehet tekinteni, és szemléltette a hasonlatot szemléltető fogalmi párhuzamokat.
 
A „hogyan imádkozzunk” kérdésre az „őszintén, örömmel, egyszerűen, kitartóan, alázatosan és szüntelenül” jelzőkkel adott tanácsot. „Vannak dolgok, amiket Isten csak imádkozó emberekkel hajtathat végre… Ezen a ponton az imádság valóban kozmikus tényező.” – idézte Ravasz Lászlót az előadó, a presbiteri szolgálat imádságos felelősségének betöltéséhez Igei biztatásul pedig Jakab apostol üzenetét adta át: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”
 
A folytatásban Tóth-Mihala Veronika program koordinátor presbitereket szólított az Úrasztalához, akik személyes imaéletükről mondtak el mindnyájunkat gazdagító gondolatokat. 
 
alt alt alt
alt alt alt
 
Litvai László, /Kötröstarcsa/ a gyermekkori magokról, az ima-meghallgatás ajándékáról beszélt, Strifler Józsefné /Elek/ a bensőséges, bizalmas kapcsolat lehetőségét, az engedelmességet és hálaadást hangsúlyozta, Gál József /Orosháza/ az Istennel való kommunikációt, a mások felé való segítség szolgálatát emelte ki, Ujfalusy László /Körösladány/ az öröm, a hála, az alázat és bizalom, Gergely Józsefné /Füzesgyarmat/ a kitartó közbenjáró imádság, Erdei Gábor /Vésztő/ az életpéldák, a közös ima jelentőségéről tett bizonyságot. Bátori Lászlóné, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorának összefoglaló és köszönő, hálaadó szavaival zárult a konferencia, mely után a 250 résztvevő gondosan és gazdagon terített asztalok mellett részesülhetett a köröstarcsai vendéglátás gasztronómiai ajándékaiban. Köszönjük, SDG!
 
A teljes galéria az eseményről IDE kattintva tekinthető meg. 
 
Dr. Tóth János
 
Fotók: Barcza János