NULL
Világimanap a szabadságtelepi református templomban
2018. március 07.

Az Ökumenikus Világimanapot, melynek mottója: „informáltan imádkozni, imádságban cselekedni”, minden év március első péntekén ünneplik világszerte, 1928 óta egységesen. Az idei esemény rendhagyónak volt mondható több szempontból is. Egyrészt 2018. március 2-án inkább karácsonyi hangulata és érzése támadt az embernek, semmint tavaszias. Napsütés helyett hófehérbe borult a természet. Másrészt ebben az évben Debrecen legfiatalabb Nőszövetsége adott otthont a találkozónak.

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség által megszervezett 26. alkalmon a zordon időjárás ellenére mintegy 70-en vettek részt baptista, evangélikus, görög katolikus, római katolikus és református közösségeinkből a szépen felékesített református templomban.

alt

Pet-palackokból készült színes virágok díszítették a templom padjait és az úrasztalát, melyet a gyülekezet lelkipásztorának felesége és egyben a helyi Nőszövetség alelnöke, Nagy-Oláh Adrienn készített néhány fiatal ifis közreműködésével. Az úrasztala trikolorba öltözött. Kék- barna-zöld színbe. A kék a tengert, a barna a teknősök tojásrakó helyét, a zöld szín pedig a természetet jelenítette meg, amelyen papírból és Pet-palackból készült teknősbékák és virágok sorakoztak. Ezek az elemek és díszek azt a célt szolgálták, hogy közelebb érezzük magunkhoz azt az országot, és annak az országnak a természeti kincseit, mely a világimanap anyagát összeállította.


alt


Elsőként a szabadságtelepi református gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket, aki köszöntőjében elmondta, hogy az idei világimanapi füzet a Suriname-i asszonyok több éves előkészítő munkájának eredménye, akik föl akarták hívni figyelmünket arra, hogy mi vagyunk Isten teremtett világának gondviselői. Beszédében elhangzott, hogy az istentisztelet igei mottójául a következő bibliai vers szolgál: „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó”. Az igei mottó mellett Nagy Gábor a Suriname Köztársaság nemzeti mottójára is fölhívta a figyelmet, ami így hangzik: Justitia-Pietas-Fides, azaz Igazság-Kegyesség-Hűség.

alt

A lelkipásztor köszöntője után Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária az Egyházkerületi Nőszövetség elnöke köszöntője következett, melyben köszönetét és háláját fejezte ki a gyülekezet és a helyi Nőszövetség felé, hogy helyet biztosított ennek a fontos eseménynek. Ezután röviden ismertette az imanap anyagát, majd a kiadott liturgiai füzet alapján elkezdődött az istentisztelet.

Tarcsai Judit, a szabadságtelepi gyülekezet Nőszövetségi elnöke körültekintően megszervezte, hogy kinek mi a feladata a liturgiában. Több mint, húsz asszony vett részt az istentiszteleten, melynek során közelebbről megismerhettük a Suriname Köztársaságot, különféle emberi életutakat, valamint együtt imádkoztunk és közösen énekeltünk.

Nagy Gábor lelkipásztor a füzetben megjelölt igerész alapján, Mózes első könyve első részének 28-29. versei alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában elmondta, hogy antropikus a világ, emberarcú, mégpedig abban az értelemben, hogy Isten teremtette. Így először is istenarcú, de mivel az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, ezért egyúttal emberarcú is. Keresztyén emberként tehát nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a világot Teremtőnk úgy alkotta meg, hogy otthona lehessen képének és hasonlatosságának.

A folytatásban az igehirdető azt is kifejtette, hogy mi az ember teremtésének a célja, mi következik abból, hogy Isten képmásai vagyunk. Az – adta meg elsőként a választ –, hogy szaporodjon, sokasodjon. Azaz az ember földet betöltő feladatának helyszíne a család, a férfi és nő házassága, mert erre teremtettünk. Másodsorban, hogy uralkodjon a teremtett világon, de nem felelőtlenül, hanem felelősen.

A lelkipásztor beszédében kiemelte, hogy ha a mai, elzüllött és lepusztult, környezetszennyezéstől megmérgezett világunkra tekintünk, akkor elborzadva jegyezheti meg az ember, hogy hogyan „látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó”? Majd gyorsan hozzátette, sokan ugyan Istent hibáztatják és teszik felelőssé a teremtett világban zajló folyamatokért – az őserdők kipusztítása miatt előállt időjárás változásért, a gyűjtőterület fáinak kivágásából származó sok árvízért, a sok méreg anyagért rákkeltő anyagért, amely megfertőzte a környezetet –, de nem a teremtéssel van a hiba, hanem velünk, akik megszegtük teremtései parancsait és feje tetejére állítottuk nemcsak a társadalmat, hanem a természetet, egész világunkat is. Sikerült az emberarcú kozmoszt a lehető legembertelenebbé züllesztenünk.

Az igehirdetés végén Nagy Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy egy dolgot mégsem szabad elhallgatnunk, ha az isteni modellt és a megvalósított rémálmot összevetjük. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését” (Róm 8,19).

 alt

Az istentiszteleten befolyt perselypénzzel egyrészt a suriname-i asszonyokat, másrészt a jövő évi Világimanap előkészítésének anyagi fedezetét, valamint a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség hátrányos helyzetűeket segítő öko-gazdálkodási projektét támogatják.

Az alkalom végén állófogadásra került sor a gyülekezeti teremben, ahol szendvicsek és finomabbnál finomabb sós és édes sütemények várták a résztvevőket. Az egymással való beszélgetéseken túl egy újrahasznosított anyagokból készült kiállítás is megtekinthető volt, ami a gyülekezet gondnokának, Deák Gábor feleségének a keze munkáját dicsérte.            

alt
 

            „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó”. Gyakoroljuk magunkat ebben a böjti időszakban is az imádságban, a bibliaolvasásban, a Vele és egymással való közösségben és az Isten által teremtett világ megőrzésében.

Nagy Gábor lelkipásztor
(Debrecen-Szabadságtelep)

Fotók: Máténé Judit

A teljes galéria IDE kattintva érhető el.
A kiállításról ITT tekinthet meg képeket.

Az eseménnyel kapcsolatban Papp Beatrix készített anyagot az Európa Rádióban:

Audió betöltése...