Rozsnyai István Pro Caritate díjat kapott
nov 21
2018
"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Máté 20:28 2018. november 12-én Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára állami kitüntetéseket adott át a Parlamentben a Szociális Munka Napja alkalmából.
Tanári állás a KisTK-ban
nov 21
2018
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet határozott időre szóló technika-informatika vagy technika-bármely szakos tanári munkakör betöltésére. Az állás elfoglalásának ideje: 2019. augusztus 16.
Biológia-földrajz szakos tanárt keres a KisTK
nov 21
2018
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet határozott időre szóló biológia-földrajz szakos tanári munkakör betöltésére. Az állás elfoglalásának ideje: 2019. február 1.
Tizenharmadik Kárpát-medencei imanap
nov 21
2018
Tizenharmadik alkalommal szervezik meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei Imanapot. A liturgiát idén az Erdélyi Református Nőszövetség állította össze.
Hálaadó istentisztelet Csengerben
nov 20
2018
A csengeri gyülekezet ez év október 14-én a délelőtti istentisztelet keretében hálaadással emlékezett két korábbi lelkészére: Pótor Elemér és Pótor Sámuel lelkészekre, akik együtt 82 éven át álltak a gyülekezet élén. Az ünnepi eseményen Igét hirdetett Nt. vitéz Pocsai Vince nyugalmazott lelkész, aki a templomkertben elhelyezésre került kopjafát is készítette. Balogh György a gyülekezet gondnoka köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva az emlékezés fontosságát. A Pótor család nevében Dr. Miklóssy Sándor tekintett vissza a szolgálat hosszú évtizedeire és arra, hogyan tartotta meg a mindenható Isten a csengeri gyülekezetet. A kopjafa leleplezését és megáldását, Nt. Szalay Kont a Szatmári Református Egyházmegye esperese végezte, továbbá ünnepi imádsággal is szolgált. Az ünnepi alkalmat szeretetvendégség zárta.
Pályázati felhívás a Hencidai Református Egyházközség lelkészi állására
nov 20
2018
A Bihari Református Egyházmegye esperese a Magyarországi Református Egyház többször módosított 2013. évi I. törvény 61. § (1) alapján, a Hencidai Református Egyházközség presbitériuma határozatának megfelelően pályázatot ír ki a Hencidai Református Egyházközség nyugdíjazás miatt megüresedett lelkipásztori állásának betöltésére.
Száz évnyi hálaadás Szarvason
nov 19
2018
Egy Somogy megyei település, Bedegkér mellett található a Száz-lépcső. Ez egy irtás a domboldalban. Nevét onnan kapta, hogy favágáskor a munkások lépcsőket vágtak a domb oldalába. Ezeket a lépcsőket a használat koptatta, az eső mosta, a növényzet benőtte.
70 éves jubileum, konferencia és hálaadás Stuttgartban
nov 19
2018
November második hétvégéjén grandiózus programsorozat keretében ünnepelt a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet. A konferencia témája az Ora et labora volt.
Hálaadó Istentisztelet a Sarkad-Belvárosi Református Templom 150 éves újjáépítése alkalmából - hanganyaggal
nov 16
2018
A hálaadás és az emlékezés forrt össze 2018. november 4-én, Sarkadon, hogy templomunk újjáépítésének 150 éves évfordulója alkalmából visszatekinthettünk és kifejezhettük tiszteletünket őseink előtt.
Kettős emlékezés Mezőberényben
nov 16
2018
2018. október 30-án kettős emlékezésre gyűlt össze a Mezőberényi Református Egyházközség és a Békési egyházmegyéből jelenlevő gyülekezeti küldöttek közössége.