NULL
Ökumenikus Imahét 2018 - hanganyaggal
2018. január 10.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. január 21. és 28. között szervezi az Ökumenikus Imahetet.

Az országos nyitó istentisztelet 2018. január 21-én, vasárnap 19:00 órakor lesz a Szent István-bazilikában. Igét hirdet Dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői.

Áldást és imádságot mond Főtisztelendő Dr. David Hamid anglikán segédpüspök, valamint Főtisztelendő Paul Sayah, pátriárkai vikárius, a maronita pátriárka külügyi vezetője. Az istentiszteleten részt vesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége elfogadta tavaly, hogy az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja 2018-tól az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen.

Természetesen a www.meot.hu honlapról is letölthető az imahét anyaga. http://meot.hu/keresztm

Az imahét letölthető füzete IDE kattintva tekinthető meg és tölthető le.

Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító karibi testvérek azt kérték, hogy idén egy feltűnő Bibliát vigyünk a templomba és tegyük le a templom/gyülekezeti helyiség kitüntetett helyére. A Szentírási szövegek felolvasása az istentisztelet során végig ebből történjen. Szükség van még három láncra is, amelyeket a szolgálattevők hoznak és a Biblia mellé helyezik. A láncok a rabszolgaság, az emberi méltóságtól való megfosztottság és a rasszizmus kifejező jelképei. A bűn hatalmának jelképei is, amely elválaszt minket Istentől és egymástól. Az istentisztelet során a rabszolgaságot jelképező vasláncot később élőlánccal is helyettesíthetjük, amely kifejezi a lelki közösség kötelékeit és a modern rabszolgaság és az emberségtől való megfosztottság minden formája elleni közös cselekvést. Az egész gyülekezet bevonása ebbe a jelképes cselekedetbe szerves része az istentiszteletnek. 

Az Ökumenikus Imahéthez Isten áldását kívánom az imahét központi igéjével: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől… „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz 15,6)

Debreceni programok:

Imahét a Krisztushívők egységéért

2018. január 21-28.

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől….”/ „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

 

Görög Katolikus Templom

Január 21. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita

Igét hirdet:                                 Asztalos Richárd ev. lelkész

Imaközösséget vezeti:                  Helyi lelkész

 

Evangélikus Templom

Január 22. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Asztalos Richárd ev. lelkész

Igét hirdet:                                 Durkó István bapt. lelkész, missziói igazgató

Imaközösséget vezeti:                  Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

 

Mester utcai Református Templom

Január 23. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Vincze András ref. lelkész

Igét hirdet:                                  Tóth László rk. esperes

Imaközösséget vezeti:                  Püski Lajos ref. lelkész

 

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 24. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Palánki Ferenc rk. püspök

Igét hirdet:                                 Dr. Fekete Károly ref. püspök

Imaközösséget vezeti:                  Helyi lelkész

 

Széchenyi kerti Református Templom

Január 25. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Jenei Zoltán ref. lelkész

Igét hirdet:                                  Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita

Imaközösséget vezeti:                  Dr. Khaled A. László met. szuperintendens

 

Baptista Imaház – Szappanos utca

Január 26, péntek, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Pető Albert bapt. lelkész

Igét hirdet:                                  Derencsényi István ref. főjegyző

Imaközösséget vezeti:                  Iszlai-Kovács Mariann ref. lelkész

 

Szent László Római Katolikus Templom

Január 27. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Górski Jacek rk. domonkos plébános

Igét hirdet:                                 Vad Zsigmond ref. esperes

Imaközösséget vezeti:                  Helyi lelkész

 

Református Nagytemplom

Január 28. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Dr. Fekete Károly püspök

Igeolvasás:                                 Sípos Barnabás orthodox parókus

Előima:                                       Bereczki Lajos bapt. lelkész, rektorhelyettes

Igét hirdet:                                Palánki Ferenc rk. püspök

Apostoli Hitvallás:                       Asztalos Richárd ev. lp.

Záróima, Úri ima:                        Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita

Hirdetések, áldás:                        Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debrecen Megyei Jogú Város Karitatív Testület szolgálatának támogatására ajánljuk fel.

 

A záró alkalomról az Európa Rádió készített összeállítást:

Audió betöltése...

Forrás: Európa Rádió