Felvételit hirdet a debreceni cigány szakkollégium
jan 14
2016
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium felvételit hirdet a 2015–2016-os tanév második félévére. A WISZ létrehozását az a szándék vezérelte, hogy segítse a cigány származású és/vagy hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felfedezését és tehetségük kibontakoztatását. A feladat egyszerre örömteli misszió és kötelesség, része a Magyarországi Református Egyház szolgálatának, melyet a magyar kormány és az Európai Unió egyaránt támogat. A szakkollégium hosszú távon biztos alapokra felépített, eredményes tudásközpont kíván lenni, amely érdemben segíti a tehetséges cigány fiatalok sikeres életpályáját és a hazai cigány közösségek felzárkózását.
Felvételi a DRHE-n 2016/2017
jan 4
2016
Felvételt hirdet a 2016/17-es tanévre a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Bővebb tájékoztatás a DRHE Tanulmányi Osztályától kérhető. (email: /**/ ). Várjuk jelentkezését!
Kötelező romológia- tantárgyak a DRHE-n
dec 18
2015
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy határozott, hogy valamennyi szakján a hallgatók számára kötelező romológiai képzést ír elő. 
Kollégiumi Közgyűlés- Gyarmati-díj átadása
dec 17
2015
Kollégiumi Közgyűlést hívott össze december 16-ra a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa, a Kollégium Oratóriumába. Az alkalmon a Kollégium intézményeinek munkatársai vettek részt.
Angol betűző verseny
dec 15
2015
A berettyóújfalui Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola november 26-ra hagyományteremtő jelleggel angol betűző versenyt hirdetett a megyei általános iskoláknak, amelyre meghívta a megyén kívüli református általános iskolákat is.  A versenyt két korosztálynak, a 4. és az 5. évfolyamnak hirdették meg, amelyen minden iskolából évfolyamonként 2-2 tanuló vehetett részt.  A jelentkező 18 iskolából összesen 57 versenyző regisztrált a megmérettetésre, ahol előre kiadott 100-100 szó elbetűzéséből kellett felkészülni.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése
dec 15
2015
TÁJÉKOZTATÓ 2015.09.30. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 2015.05.11.én meghirdetett „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című pályázati kiírására beérkezett „A Tiszántúli Református Egyházkerület Energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése 2015.” című, KEOP-7.13.0/15-2015-0026 azonosító számú pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.   Kedvezményezett adatai:   Név: TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET   Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.   Támogatás tárgya:   A támogatás tárgya a „A Tiszántúli Református Egyházkerület Energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése 2015.” című, KEOP-7.13.0/15-2015-0026 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.   A Kedvezményezett 199 883 350 Ft, azaz százkilencvenkilencmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-háromszázötven forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Projekt végrehajtására fordítani.   Támogatás intenzitása: 100 %.   Támogatás jogcíme:   A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.   Projekt adatai:   A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015.07.15., a megvalósítás határideje 2015.12.15.   A fenti időpontokat a benyújtott pályázat és a Támogatói Okirat megkötésének feltételeiként benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján állapítottam meg.   A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 199 883 350 Ft, azaz százkilencvenkilencmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-háromszázötven forint.     TÁJÉKOZTATÓ   2015.10.26.   Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Tiszántúli Református Egyházkerület Energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése 2015.” című, KEOP-7.13.0/15-2015-0026 jelű pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője    199 883 350 Ft  összegű támogatásra érdemesnek ítélte .     A pályázati projekt három fázisra bontható.   Az I. fázis: A pályázat beadásának feltétele szerint konzorciumi összefogásban 103 Református Egyházközség (Konzorciumi Tag) összesen 250 épülete került kataszterbe a Tiszántúli Református Egyházkerület területéről, mely konzorcium vezetője a Tiszántúli Református Egyházkerület lett.   II. Fázis: A II. fázisban kiválasztásra került 100 közfeladatot ellátó intézmény (oktatási és szociális intézmények) a kataszterből, amelyeknek elkészült a teljes energetikai auditja és rangsorolása műszaki paraméterek szerint. Ezen épületeknek elkészültek a felmérési tervdokumentációi, energetikai auditálása, a meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványai, a tervezett fejlesztés utáni állapot energetikai számításai és költségbecslései.   III. Fázis: A III. fázis során az előző szakaszban meghatározott rangsor alapján 10 épület került kiválasztásra, amelyhez elkészült a teljes engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, az építési költségek véglegesítése, és a tervezett fejlesztésre vonatkozó energetikai tanúsítvány is kiállításra került.   A 10 épület:   1. Békési Református Egyházközség:Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium- Békés 2. Mezőberényi Református Egyházközség: Mezőberényi Református Szeretetotthon 3. Balmazújvárosi Református Egyházközség: Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda 4. Karcagi Református Egyházközség: Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5. Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség: Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 6. Nyírpazonyi Református Egyházközség: Simeon Szociális Szolgáltató Központ 7. Fehérgyarmati Református Egyházközség: Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8. Tiszántúli Református Egyházkerület: Diószegi Kis István Református Általános Iskola – Berettyóújalu 9. Tiszántúli Református Egyházkerület: DRHE Egyetemi Kollégium- Maróthi György Kollégium- Debrecen 10. Tiszántúli Református Egyházkerület: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola - Debrecen                 Sajtóközlemény - 2015. 09. 30   Sajtóközlemény - 2015. 10. 26.
Országos Középiskolai Rangsor
dec 14
2015
A közoktatás világában mindig nagy érdeklődést vált ki az iskolák országos rangsora. Ebben az eredménylistában azonban nem látszik az a különbség, amely az iskola társadalmi hátterében és a valós befektetett pedagógiai munkában rejlik. Más eredmény várható el ugyanis például egy budai hegyvidéki elitgimnáziumtól, mint egy dél-magyarországi régióban működő intézmény abszolút mutatóitól.
"Mint a kovász"
dec 4
2015
Cigány- Szakmai Napot szerveztek a hallgatók december elsején, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Az intézmény diákjai a meghívott előadókkal való beszélgetés során igyekezték minél jobban megismerni a cigány emberek életét, kultúráját. A fiatalok érdeklődése azért sem volt alaptalan, mert az egyetemen 2016 szeptemberétől elindul a romológiai képzés.
Szorosabb együttműködés a budapesti és a debreceni doktoranduszok között
dec 3
2015
A Károli Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (KRE DÖK) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (DRHE DÖK) november 28-án, a Doktoranduszok Országos Szövetségének III. Mérföldkő konferenciáján, Gödöllőn együttműködési megállapodást kötött. A dokumentumot az önkormányzatok elnökei, Zila Gábor (KRE DÖK) és Peleskey Miklós Péter (DRHE DÖK) írták alá.
KIP - es szakmai nap Tiszafüreden
nov 27
2015
Nagyszabású szakmai nap helyszíne volt 2015. november 12- én a Bán Zsigmond Református Általános Iskola. A jelenlévő 20 iskola közel 80 pedagógusa zömmel a Tiszántúli Református Egyházkerületből érkezett. A szakmai nap témája egy új tanítási módszer, a Komplex Instrukciós Program bemutatása volt.