Pasztorációs Intézet

Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete
Intézetvezető: Dr. Bodó Sára
Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-088

Úton - bizonyosságban
"Ezt mondja az ÚR, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok." Ézs 43,16-19
Böjti gondolatok
Elkerülhetetlen, hogy el ne érkezzen olyan élethelyzet, amikor szembesülünk azzal, hogy csak magunkra számíthatunk. Amikor nyilvánvalóvá válik: nekem magamnak egyedül kell megoldást, kiutat találni. Az egyedüllét érzete beköszönthet veszteség, gyász következtében. De ránk találhat a magunkra hagyottság lesújtó tapasztalata munkahelyi szituációban is. Akármiképp bukkan is fel egyszer a magány, a magamra utaltság élménye, benne lesz a hiány érzete is. Az a fajta hiány, amit csak egy másik ember jelenléte, érdeklődése, együttérzése vagy együttműködése csillapíthatna. De mivel ő nem áll rendelkezésre, nem elérhető, saját hiányosságaink még jelentősebbnek mutatkoznak, zavaróbbak. A „nincs emberem” állapota sokféle negatív érzéssel jár. Szomorúság, elkeseredettség, kétségbeesés, sőt az értéktelenség érzése is megkörnyékezhet.
Via contemplativa - beszámoló a szimpóziumról
Az Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézetének szervezésében 2017. október 2–án megtartott konferencia a szemlélődő imádság helyét és szerepét kívánta megvilágítani a református lélek biblikus kegyességében. 
Via contemplativa - a szemlélődés útja
Szimpózium a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében 2017. október 2-án, a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
Lelkipásztori zarándoklat
Lelkipásztori zarándoklat Kedves Testvérek!             A Tiszántúli Ref. Egyházkerület Pasztorációs Intézete ismét zarándoklatra hívja mindazokat, akik - akár először, akár újra – jó szívvel választanák az Isten előtt való elcsendesedésnek eme formáját.
Egy házassággondozó hétvége tapasztalatai
A lelkészek és házastársaik számára március 17–19. között megtartott csendeshétvége egy, a Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete által felkínált alkalom volt a hitbeli és érzelmi kihívások sokaságának kitett lelkészcsaládok belső megerősítésére.  Ezúttal kilenc pár, tizennyolc fő élt ezzel a lehetőséggel.
HÁZAS-HÉTVÉGE GALYATETŐN
HÁZAS-HÉTVÉGE GALYATETŐN Házasság-gondozó hétvége lelkipásztoroknak Galyatetőn a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében A Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete házas-hétvégét szervez 2017. március 17. és 19. között (péntektől vasárnapig), Galyatetőn lelkészek, lelkésznők és házastársaik számára.
Adventi kérés
„De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! … Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.” (Mik 7,7-9)
Életre...
Újra és újra megpróbáljuk, hátha elég lesz így: egyedül. Majd mi megoldjuk. Ha mégis szükség volna valakire, akkor is a lehetetlennel próbálkozunk: igyekszünk a lehető legnagyobb távolság-tartással elfogadni a közeledést. (És aztán csodálkozunk, ha a következő alkalommal a másik már nem kér – hiába minden jó szándék – se szóból, se tettből.)
Lenni és hagyni
Református lelkipásztorként felszentelésünkkor arra esküdtünk fel, hogy a Szentírást tanulmányozzuk, Isten igéjét a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében hirdetjük és a sákramentumokat egyházunk rendtartása szerint szolgáltatjuk ki, azaz Isten igéjének szolgálatára tettünk fogadalmat.