Pasztorációs Intézet

Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete
Intézetvezető: Dr. Bodó Sára
Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
Tel.: 52/614-088

Hivatáspasztoráció, szupervízió
A szupervízió a hivatásszemélyiség fejlesztésére, erősítésére irányuló szakszerű segítő tevékenység. Alapelve, hogy nem felülről irányító, hanem egyenrangú felek együttműködésén nyugvó támogató konzultáció. A szakember a szupervizált belátására, önreflektivitására, fejlődési szükségleteire építve a tapasztalati tanulás eszközeit alkalmazza a közösen kitűzött célok érdekében.
A ló és a lovász
Sokan joggal várhatják egy bibliai történet méltóságát és mélységét ezen sorok indításaként, de kérem, engedjék meg nekem a következő gondolatokat:   „Egy gazdag ember felbérelt egy lovászt, hogy tartsa rendben a lovát. A fiú nap mint nap hosszasan, órákon át ápolta, kefélgette a ló szőrét és sörényét, de az etetését elhanyagolta, gondolván, úgysem fog feltűnni: mindig ellopott valamicskét az állat zabadagjából, és azt eladta.   Eltelt fél év, és a ló állapota fokozatosan romlott. Fogyott, már nem viháncolt a karámban, ha gazdáját meglátta; egyre kisebb terheket bírt elviselni, és már a gyermekeket sem tűrte a hátán – pedig azt nagyon szerette…   Végül, amikor már érezte, hogy a végét járja, az állat felkiáltott gondozója felé fájdalmában: „Ha jót akarsz nekem, ne csak a külsőmmel törődj, ne csak a szőrömet ápold, nap, mint nap adj többet ennem!”
Karban-tartó szeretet - Dr. Bodó Sára írása
Szükségünk van rá. Segítőknek és segítetteknek. Egyetlen üzem sem működhet karbantartó műhely nélkül. Valamikor régen egy asztalosműhelyben dolgoztam. A munkám része volt, hogy ha meghibásodott valamilyen eszköz, szerszám, azonnal jeleznem kellett a karbantartó műhelynek, hogy jöjjenek és javítsák ki a hibát. Máskor szólni sem kellett, mert eljött a féléves-éves karbantartás ideje, amikor mindent átnéztek, hogy rendben működik-e. Tiszteltük, becsültük őket, mert nélkülük a szokásos munkavégzés is lehetetlen lett volna.
Karban-tartó szeretet
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése által alapított Pasztorációs Intézet tavasszal tartotta bemutatkozó konferenciáját, melyen ismertették Pasztoráció című kiadványukat is. Az intézet létrejöttének hátteréről és terveiről Bodó Sára intézetvezetővel beszélgettünk.
„Akiben megszületett a reménytelenség”
Ma már az év szinte minden napjára esik egy-egy világnap, amikor kiemelten a nap témájával foglalkoznak kisebb-nagyobb közösségek, ír róla a sajtó, konferenciákat szerveznek a témában. Szeptember 10. az öngyilkosság megelőzésének világnapja, ennek apropóján beszélgettünk Bodó Sárával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével saját tapasztalatairól és a megelőzés tágabb értelmezéséről, azon belül az életre bátorítás szükségességéről és a helyes nevelésről.
Pasztorációs konferencia - hanganyagokkal
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét!” (Gal 6,2) Az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet április 2-án megtartotta első, bemutatkozó konferenciáját a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. Az elhangzott előadások és a kerekasztal-beszélgetés egyaránt a bizalom témaköréhet kapcsolódtak. 
Pasztorációs konferencia
Pasztorációs konferencia lesz április 2-án a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. Az elhangzó előadások, illetve a kerekasztal-beszélgetés egyaránt a bizalom témaköréhez kapcsolódnak majd. Az eseményre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! Az eseményre előzetesen regisztrálni kell. 
Lelkipásztorok zarándokútja, Telkibánya
Mennyi testi és lelki nyomorral, fájdalommal vagy épp igazságtalansággal, összetört családdal, elkallódott, önpusztító fiatallal találkozik a lelkipásztor, akár csak egy heti szolgálata alatt. Templom, iroda, telefonok, látogatás és mindenféle teendő bőven kitöltik napjainkat. Emellett kevés az idő, hogy igényesen felkészüljünk az istentiszteletekre, vagy a lelki erőt és türelmet sokszor próbára tevő hittanórákra. A lelkészi palást ott van a vállunkon minden vasárnap, a hétköznapokban, az ünnepeken, a falusi sétán, de még álmunkban, gondolatainkban is. Az úrvacsorát nem „vesszük” és megéljük, hanem „osztjuk”. Az Igét nem hallgatjuk, hanem hirdetjük. Az ünnepen nem ünneplünk, hanem azt szervezzük és bonyolítjuk.  
A sikertörténet, amely egy üres hajóval kezdődött…
„Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták.  Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt…”
Portia Nelson: Önéletrajz öt rövid fejezetben
I. Sétálok az utcán. Egy mély lyuk van a járdán. Beleesem, elvesztem. Nincs segítség. Nem az én hibám. Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.