I. útvonal: Bereg
Tákos, Csaroda, Márokpapi, Beregdaróc, Vámosatya, Lónya

Indulás: Vásárosnamény 

Érkezés: Lónya

Tákos, református templom és harangláb:

18. századi gerendavázas paticsfalú, népi templom, az egyetlen ilyen az országban. Belsejében korabeli festett famennyezet, szószék és padok. Mellette fa harangláb. Átellenben szép népi ház, falumúzeum.  

Csaroda, református templom és harangláb:
13. századi igényesen helyreállított templom, ívsoros párkány, festett bejárati ajtó. A gótikában átépítették, belsejében több periódusú figurális, középkori falképek és 17. századi díszítőfestés. Festett 18. századi bútorok. Zsindelyfedésű tornyán körüljárható fa galéria. 2008-as közvélemény kutatás szerint egyike az ország 20 legismertebb és legszebb épületének.  

Márokpapi, református templom és harangláb:
A 14. század második feléből származó gótikus templom déli homlokzatát 17. századi lendületes díszítőfestés ékesíti. Belsejében pasztofórium és középkori falképtöredékek. Berendezése a református templomok hagyományát követő, mai megfogalmazású bútorzat. Nyugati homlokzata előtt harangláb.  Beregdaróc, református templom: Gótikus, tornya átépített. Különböző mintájú mérműves ablakok díszítik. Belsejében népies faberendezés.  

Vámosatya, református templom és harangláb:
Jellegzetesen középkori tömegű, 14. század első feléből származó épület.  Gótikus ablakok és ajtókeretezések. Szószék, famennyezet, karzat, padok. A közelében álló 15. századi fa harangtorony egyike a legnagyobbaknak. Galériájáról pompás kilátás a tájra.  

Lónya, református templom:
A több periódusban épült templom a gótika domináns építészeti jegyeit mutatja. Kőkeretes gótikus ablakai, nyugati kapuja, sekrestye ajtaja mellett szentélyben pasztofórium. A több periódusban készült gótikus falképek figurális töredékei láthatók mind a szentélyben, mind a hajóban. Az ablakbélleteket változatos gótikus festés díszíti. Különleges a szentély virágos-reneszánsz falfestése. Gondosan restaurált festett famennyezete, padjai, karzatmellvédje és szószéke is hozzájárul a belső tér gazdagságához. Többszintes szószékkoronája egyike a műfaj legszebbikének. A templom előtt álló magas, négy fiatornyos harangtoronyból remek kilátás nyílik a Tiszára. 

Lónyáról visszatérés Vásárosnaményba.