II. Útvonal : Szatmár, a Felső-Tiszavidék tájain  
Nemesborzova, Kisszekeres, Nagyszekeres, Vámosoroszi, Sonkád, Szatmárcseke, Tarpa, Túristvándi 

Indulás: Fehérgyarmatról  

Nemesborzova, református templom:
A középkori tömeget idéző 18. századi, a falu főterén álló templomban gazdag festett faberendezés. Az épülettől keletre álló harangláb az 1970- es években a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba telepített 18. századi harangláb pontos másolata.  Kisszekeres, református templom Gótikus falusi kis templom, gondosan restaurálva. Mellvédfal és a mennyezetről leereszkedő íves lámpasor jelzi az elbontott egykori diadalívet. Kékben játszó, cinóberrel díszített 18. századi szószék, Mózes-szék, karzat és padmellvédek. Az eredetivel harmonizáló új famennyezet. A déli homlokzaton epitáfium. Kisméretű harangláb, palánkkerítés.  

Nagyszekeres, református templom:
A vizekkel körülvett szigeten álló gótikus templomhoz nyaktaggal kapcsolódó harangláb tartozik. Figyelemre méltó a szentély jelzésszerűen rekonstruált gótikus keresztboltozata, a templom festett faberendezése és festői környezete.  

Vámosoroszi, református templom:
A több periódusban épült templom jellemzően a későgótika formajegyeit viseli. Mai tornya később épült, barokk hagymakupolája a kor igényes alkotása. Belsejében faragott pasztofórium,[1] feltáratlan gótikus falfestések.  

Sonkád, református templom:
A különböző középkori periódusokat őrző gótikus templom példaértékű műemléki helyreállításának elismeréseként a munkát a legrangosabb nemzetközi műemlékvédelmi elismeréssel, Europa Nostra díjjal jutalmazták. Mind a külsőben, mind a belsőben harmonikusan illeszkednek egymáshoz a különböző történeti periódusok építészeti, falfestészeti dokumentumai. Kifogástalanul restaurált festett famennyezete, gazdag szószéke, padjai járulnak hozzá az élményszerű belső térhez. Rekonstruált sekrestyéje kiállítótér. Hangulatos kertjében tájhonos növények. 

Szatmárcseke, temető:
A temető őrzi legnagyobb számban a szimbolikus értelmű "csónakos" fa fejfákat. Kölcsey sírja a temetőben.

Tarpa, református templom:
A tekintélyes méretű, egyterű gótikus templom teljes műemléki helyreállítása még várat magára. Megtekintésre méltó azonban a déli falkép ciklus.  

Túristvándi, református templom:
Az igényesen helyreállított gótikus templomban figyelemre méltó a teljes teret lezáró késő barokk restaurált festett famennyezet. Szószéke, Úrasztala a történeti belsőhöz illeszkedő mai alkotás. A nevezetes vízimalmot felkereső nagyszámú látogató jobb propagandával nagyobb számban tekinthetné meg a református templomot.