Az Isten ügye átszövi az életünket
2015. augusztus 18.

Tisztújítás és alapszabály módosítás is történt a Doktorok Kollégiuma legutóbbi ülésén, Pápán. A következő hat éves ciklusra a közgyűlés elnöknek Dr. Bölcskei Gusztáv rektort, főtitkárnak pedig Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docenst választotta meg. - Az alapszabályban történt változás értelmében megszűnt az alelnöki pozíció, így az egykori alelnökök munkáját a főtitkár látja el a jövőben- mondja Dr. Hodossy-Takács Elődre.

alt

-Mikor lesz e sok feladatra ideje a  család, a tanítás, a kutatás, a lelkipásztori szolgálatok mellett?

- Mivel a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának is a főtitkára vagyok, van tapasztalatom a tudományszervezésben, de nagyon sok múlik a munkatársakon is. Át fogjuk gondolni a főtitkári hivatal működését, hogy tényleg el tudja látni a rábízott feladatokat.

- Belelátva a DC munkájába, vannak-e már újításra vonatkozó ötletei?

-  Lassan 20 éve követem a DC korábbi történetét mélyen meghatározó ószövetségi szekciójának munkáját. Egyértelműen azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene adni egy-két területnek, ahogyan arra már voltak kezdeményezések.  Például szeretném, a határon inneni és túli, de elsőként a debreceni és budapesti doktori iskolák hallgatóit szervezett bekapcsolni a Doktorok Kollégiuma szekcióiba. A másik terv, hogy a szekciókban végzett munkát lelkésztovábbképzésként is el lehessen ismertetni. Szeretném ezt különösen az ország különböző pontjain tartott évközi üléseknél bevezetni, amelyek így a regionális lelkésztovábbképzés alkalmai lehetnének.  Úgy látom, a református lelkipásztoroknak van igényük arra, hogy képezzék magukat, viszont a több napos képzéseknek csak egy-egy napján tudnak részt venni. Ezek a szekcióülések viszont csak egy fél - egynapos elfoglaltságot jelentenének, és kiváló lehetőséget adnának arra, hogy ne csak az azonnal hasznosítható teológiai ismeretekben képezzék magukat a lelkészek. Emellett a DC nagyon komoly teológiai közművelési feladata, hogy közelebb hozza a teológiát a gyülekezeti tagokhoz, érdeklődő értelmiségiekhez a legegyszerűbb kérdéseken keresztül. Sokan azt hiszik ezek összetett, elvont kérdések – ugyanakkor az Isten ügye átszövi az életünket.

- A fiatalok direkt bevonására a Doktorok Kollégiumába azért van szükség, mert kevésbé vonzó nekik a csatlakozás, vagy csak azért fontos, hogy aktív kapcsolat alakuljon ki a felnövekvő generációk és a DC tagjai között?  

- Az, hogy mennyire vonzó a Doktorok Kollégiuma, szekciófüggő. Vannak olyanok, amelyekben nagyon intenzív a doktoranduszok a részvétele, de vannak nagyon kis létszámú szekciók, ahol ezt sokkal nehezebb megvalósítani. A DC azonban olyan fórum, ahol a doktorandusz elkezdhet egy kicsit szélesebb körben előadni, más típusú kérdéseket kapva, mint a saját közegében. A másik nagy előnye a doktoranduszok bekapcsolásának, hogy jellemzően ők azok, akik nem régen jöttek haza ösztöndíjról vagy ösztöndíjas időszakra készülnek, egy szűk területtel foglalkoznak és nagyon gyakran olyan ismeretanyagban mélyedtek el, amely a szekciótagok egy részének csak éppen érintett területe a saját kutatásaiban. Tehát ebből a kapcsolatból a doktorandusz és a szekció is profitál.              

Dr. Hodossy- Takács Előd 1974-ben született Sárospatakon. Nős, feleségével négy gyermeket nevelnek. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének egyetemi docense. PhD fokozatot Debrecenben szerezett 2001-ben, 2008-ban pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált. Kutatási területei: bibliai teológia, archaeológia, bibliai kor- és vallástörténet.