Nemcsak kenyérrel
Ádám Jenő emlékezete
okt 15
2015
„Ha visszaemlékszem a nyolc évtizedet meghaladó időre, amit éltem, azt egyetlen egyenes vonallal tudnám összekötni a mai napig… Az a vonal elég feszes, nem is engedett soha. És meg lehet pendíteni, és zeng, mint egy húr. Ez a vonal a pedagógia, a tanítás. Tanítónak születtem, és tanító maradtam mind a mai napig.” (Ádám Jenő-1978.)
„Szeresd a gyülekezetet!”
szept 21
2015
Vida Máté Tiszántúlról érkezett. A bihari egyházmegyéből nemrég került át a debreceni egyházmegyéhez tartozó Kismarjára. Egyike annak a négy, a napokban sikeres lelkészképesítő vizsgát tett teológusnak, akiket eddigi szolgálatukról és a lelkészi hivatásukról kérdeztünk. (A beszélgetés a vizsga előtti héten készült.)
Az Isten ügye átszövi az életünket
aug 18
2015
Tisztújítás és alapszabály módosítás is történt a Doktorok Kollégiuma legutóbbi ülésén, Pápán. A következő hat éves ciklusra a közgyűlés elnöknek Dr. Bölcskei Gusztáv rektort, főtitkárnak pedig Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docenst választotta meg. - Az alapszabályban történt változás értelmében megszűnt az alelnöki pozíció, így az egykori alelnökök munkáját a főtitkár látja el a jövőben- mondja Dr. Hodossy-Takács Elődre.
Hívtak – mentem
júl 2
2015
Lassan már negyven éve, hogy elindultam a jézusi „keskeny út”-on, és rendületlenül haladok is a végső cél felé. Eközben, sok évvel ezelőtt – isteni ajándékként -, megkaptam a versírás készségét is. Meggyőződésem, hogy „fenti utasításra” így kell folytatnom a tanítást, amit a nyugdíjazásom miatt abba kellett hagynom. A hitem szerint c. kötetem a bizonyságtételemnek az egyik formája. Bár nem látványosan, de terjednek a hiterősítő verseim. Szépen, egymás után kapok meghívást, amelyeken bemutatkozhatom az írásaimon keresztül.
„Pro Comitatu” kitüntető díjat kapott Bölcskei Gusztáv
máj 28
2015
„Pro Comitatu” kitüntető díjat adományozott Bosák Nándor római katolikus püspöknek és Bölcskei Gusztávnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület egykori püspökének, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye közgyűlése. Az elismerést azok kaphatják meg, akik a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében sokat tettek.
„Rám is szükség van”
máj 26
2015
Megannyi programja, feladata és megbeszélése között nemcsak az interjút, hanem a Szeretethíd fővédnökségét is örömmel vállalta Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, akivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) székházában beszélgettünk.
A legnagyobb segítség az, amihez a legjobban értünk
máj 13
2015
„A legnagyobb segítséget mindenki azon a területen tudja nyújtani, amihez a legjobban ért" – interjú Szinetár Dórával, a Szeretethíd idei házigazdájával.
Bátorodjunk egymás hite által
máj 5
2015
Nepál. Egy ország, távol hazánktól, ahol az emberek a magas hegyekben élnek, és a legtöbben a hindu vallást gyakorolják. Az ott élő misszionáriusok Jézus igéit hirdetik, ennek is köszönhető talán az, hogy az utóbbi években rohamosan nőtt a keresztyének száma.
Lelkész a fronton
ápr 21
2015
A fiatal református lelkész katonatiszt közel kétszáz napot töltött Afganisztánban, ahol a katonák lelkigondozása volt a feladata. Sajtos Szilárd százados Békéscsabán is tartott előadást.
A sasszárnyon hordozó Isten oltalmában élve
ápr 7
2015
„A lakásomban majdnem minden karcagi!”- mondja Csikos Sándor, Jászai Mari- és Pro Urbe díjas, Érdemes művész. Majdnem minden karcagi, pedig elbánt vele „Karcag”, de még is szereti! Szereti a hazát, a haza minden csodáját, a verseket, a színházat, a magyar nyelvet és nem utolsó sorban Istent, akinek szeretetét ő maga is megérezte a legnehezebb időkben is.