Nemcsak kenyérrel
Olvasom a kátét...
ápr 3
2013
Olvasom a kátét… Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet:  Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.
Egy tanító egyéniségről
feb 22
2013
„Akkor néhány éve már az egyetemen dolgoztam, erről... beszámolva mondotta rangos történész kollégám...: Kedves Magda, biztos voltam benne, hogy jó tanár lesz magából, mert maga mindenekelőtt és elsődlegesen tanító egyéniség. A perc tört része után - melyben a kutató történész ágaskodott bennem - tudtam, hogy pályafutásom talán legnagyobb dicséretét kaptam."
Helyzetkép – Isten háta mögül
jan 28
2013
Van, aki bélyeget, más pénzt, Ozsváth Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanára élményeket gyűjt határainkon innen és túlról, melyeket egyedi hangvételű írásaival és fotóival archivál.
Hitvallási kiskáté
jan 21
2013
Egyházunk Zsinata határozatban mondta ki, hogy a 2013-as évet a hitvallás évének nyilvánítja, hiszen idén 450 éves a Heidelbergi Káté. Ennek kapcsán megnéztük, hogy mit is jelent maga a hitvallás, milyen hitvallásai vannak a keresztyén egyházaknak, és miért fontos megszületniük?
Újévi istentisztelet
jan 2
2013
2013. január 1-jén, újév napján 10 órakor ünnepi istentisztelet volt a Nagytemplomban. Igét hirdetett Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentiszteletet itt meghallgathatja.
A reménység születése
dec 21
2012
Akit ma ünneplünk, annak testet öltésének célját hallottuk megfogalmazni ebben az igében. Benne Isten üdvözítő kegyelme jelent meg, azaz emberközelbe jött az Isten, hogy élő kapcsolatban lehessen az Ő teremtményeivel. Ennek érdekében a hitetlenség és világi kívánságokhoz ragaszkodás helyett józan és kegyes életet vár tőlünk s arra buzdít, hogy Jézus folyamatosan várva jó cselekedetekre törekedve legyünk az Ő népévé. Jézus ennek mikéntjét mutatta be élete által és arra tanított minket, hogyan valósíthatjuk meg mindezt s közben hogyan élhetjük át születése egyenes következményének folyamatosan megtapasztalható csodáját, az Isten Országa jelenlétét és növekedését.
Lelkészbeiktatás Füzesgyarmaton
nov 8
2012
Tóth Zoltánt, 2012. október 20-án ünnepélyes keretek között iktatták be lelkipásztori tisztségébe a Füzesgyarmati Református Egyházközségben.
Lelkészbeiktatás Matolcson
okt 25
2012
Gergely Tamást, 2012. október 14-én ünnepélyes keretek között iktatták be lelkipásztori tisztségébe a Matolcsi Református Egyházközségben.
Beiktatták Balogh Sándort
okt 18
2012
2012. október 13-án beiktatták Balogh Sándort a Komádi Református Egyházközségbe. Az ünnepi istentiszteletet és a képeket itt meghallgathatja valamint megnézheti.
Bodnár Máté beiktatása
okt 18
2012
2012. október 7-én beiktatták Bodnár Mátét a Besenyődi Református Egyházközségbe. Az ünnepi istentiszteletet és a képeket itt meghallgathatja valamint megnézheti.