Nemcsak kenyérrel
„Esztendőről esztendőre, recsegve-ropogva”
jan 5
2012
Azt gondolom, nagyon is illenek ezek a gyönyörű, himnikus szavak az esztendő utolsó napjához, annak estéjéhez. Hiszen mi mást mondhatna a keresztyén ember élete egy újabb szakaszának lezárásakor, egy esztendő fordulóján, mint azt, hogy „legyen Tied a dicsőség, Uram, most és az örökkévalóságban”.
„Így ment el a börtönben lévő lelkészekhez is…”
dec 20
2011
A tavalyi adventi időszak hagyományteremtő alkalmát követve a Nagytemplom gyülekezete idén is karácsonyi műsorral és áhítattal ajándékozta meg a debreceni büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjait és dolgozóit.
Karácsonyi istentisztelet
dec 16
2011
Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a debreceni Nagytemplomban december 25-én 10 órakor karácsonyi istentiszteleten hirdet igét, valamint december 31-én óévi istentiszteletet tart 16 órától, szintén a Nagytemplomban.
Amit Isten reánk bíz, azt el kell végezni!
dec 8
2011
Több mint hetven évvel ezelőtt szentelték fel Debrecenben a Mester utcai református templomot, amely új közösségteremtő centrummá vált a rohamosan fejlődő nagyvárosban.
Kríziseink – avagy egy kiscipó margójára
nov 25
2011
Nemrégiben ültünk le a szokásos krízismegbeszélésünkre a debreceni Péterfiai utcai hajléktalan melegedőben. Gyülekezeti, intézményi munkatársak, szorgos önkéntesek, lelkészek.
Egy sor cigány közt egy református lelkész
nov 9
2011
A Corvina könyvkiadó gondozásában jelent meg az Egy sor cigány című portrékötetet. A cím nem a cigánysor kifejezéssel való szójáték, hanem egy sokkal rémisztőbb rigmusból kiragadott sor: „Egy sor akác, egy sor fűz, egy sor cigány, egy sortűz.”
"Figyelj ránk! "
okt 24
2011
Kedves Testvérek! Akik közelebbről ismernek, tudják, hogy nagyon szívesen töltöm a szabadidőmet a kertben, a növények között, amelyek magam ápolok és gondozok, és amelyeknek a termésére olyan büszke vagyok. Tegnap délután végigsétáltam a kerten, és ott, ahol talán még egy héttel ezelőtt is gyönyörűen zöldellő paprika és paradicsom volt, és még volt is rajta termés, most azt kellett látnom, hogy bizony a fagy megcsípte, a levelek megfakultak, kiment belőlük az erő, talán még ott vannak a száron, de már biztos a pusztulásuk. És azok a kis termések, amelyek még beérhettek volna, ott vannak sorban, lepotyogva, ízetlenül, használhatatlanul.
30 éves jubileum Nagyszekeresen
okt 6
2011
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért.” – köszöntötte Jézus szavaival Csüri Lajos a gyülekezet tagjait. Az igehirdetés szolgálatát a 23. Zsoltár alapján végezte az ünnepi alkalmon, majd azt követően köszöntötte a meghívott vendégeket: Karácsony Sándort nagyszekeres polgármesterét, Szigeti Bertalant, kisszekeres polgármesterét az ottani gyülekezet megjelent tagjaival együtt, a helybéli Idősek Otthonának vezetőjét és a templomot megtöltő gyülekezetet.
"Igazság és a szeretet együtt"
szept 29
2011
„És ő ’adott’ némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.”
Isten kegyelméből
szept 1
2011
Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Szalai László fehérgyarmati lelkipásztor.