Nemcsak kenyérrel
15 éve szentelték fel a Martfűi Református Templomot
aug 12
2011
Július 31-én vasárnap a megválasztott lelkészt Szabó József, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese iktatta be. Kupai-Szabó Kornél nem egyedül érkezett a gyülekezetbe, felesége is felszentelt lelkipásztor, egymást támogatva végzik lelkészi szolgálatukat Martfűn.
Csillagpont 2011 – Egy kiscsoportvezető naplója
aug 2
2011
Bizonyára már hallottál a Csillagpontról, Kedves Olvasóm, és azt is tudod, hogy idén Tatára esett a választás, hogy otthont adjon ennek a fantasztikus rendezvénynek. Amikor ezt olvasod, reményeim szerint már túl vagy számtalan cikken, ahol többek közt felvilágosítást kaptál arról, hogy micsoda fáradalmakon és küzdelmeken keresztül sikerült a több mint 600 önkéntes rendezőnek biztosítani a rendezvény stabil működését annak a majd 3700 résztvevőnek, akik epekedő szívvel várták azt a közösséget, amit Isten Szentlelke jár át.
Életszentség a megszentelő Lélek erőterében
jún 10
2011
Egy sok szempontból szentségtelen világban élünk, amely vonzóbbnál-vonzóbb formában akarja minél többekkel elhitetni, hogy a XXI. század embere számára természetes az az életfelfogás, amely azt üzeni: „semmi sem szent”.
"Hétköznapi" áldozócsütörtök
jún 2
2011
Lekció: 1Kor 12,1-11 Textus: ApCsel 1,6-14 Szeretett Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! Biztos, hogy a mennybemenetel ünnepét nem egy modern, profi látványtervező tervezte meg. Ahhoz ez túlságosan egyszerű, túlságosan csendes, túlságosan hétköznapi. Nincsen benne semmi elképesztő, semmi, amitől az ember eltátaná a száját.
Presbiter ünnepi pünkösdi száma
máj 25
2011
Presbiter ünnepi pünkösdi száma
Lelkészbeiktatás az évfordulón
máj 23
2011
Lelkészbeiktatás az évfordulón
Egység és békesség Krisztusban
máj 20
2011
Olvasandó: Ef 2,11-22 Az őskeresztyén idők különböző gyökerű keresztyéneinek egysége Jézus Krisztusban jött létre. Ennek az egységre juttatásnak a hogyanjára az apostol két képet használ az Efézusi levélben. Először azt mondja, hogy akik egykor távol voltak, közeliekké lettek. A megvetettek, lenézettek előtt kinyílt az ajtó.
Beiktatták Szerencsi Imrét Nyírbogáton
máj 19
2011
2011. május 15-én, vasárnap 15 órai kezdettel Nyírbogáton Szerencsi Imre református lelkész ünnepélyes beiktatására került sor. A lelkipásztor korábban a Szabolcs-Beregi Egyházmegyéhez tartozó Gégény községben végzett lelkészi szolgálatot. Megtisztelő volt számunkra, hogy ezen az alkalmon az Igét Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette.
„Húsvét Isten igazi alternatívája” - Húsvéti beszélgetés Bölcskei Gusztáv református püspökkel
ápr 24
2011
Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a híveit bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket. A feltámadás ünnepéről beszélgettünk Bölcskei Gusztávval, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökével.
"Ne csak megdöbbenjenek, hanem rá is döbbenjenek húsvét üzenetére"
ápr 22
2011
Lekció: Lukács 24, 13-24 Előima: Urunk, Te már eddig is többet tettél értünk, mint amit mi legmerészebb gondolatainkkal, legnagyobb hitünkkel elképzelni tudtunk. Ilyenkor döbbenünk rá, amikor eléd állunk és igédre figyelünk. Mert sajnos nem igaz, hogy csak a Te dolgaiddal foglalkozunk, hogy megtartjuk fogadalmunkat maradéktalanul, melyet asztalodnál tettünk, és most mégis ünnepelhetünk.