Házasság, család és egyházi munka

Kedves Lelkipásztor Testvérek!

Az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet szeretettel és tisztelettel hívja házasság gondozó napokra a lelkészházaspárokat, amelyek célja a házastársi kapcsolat megerősítése a szolgálat folyamatos kihívásai közepette.

Örömmel tudatjuk, hogy régi tervünk valósult meg azáltal, hogy Dr. Balogh Klára, orvos, a Magyar Családterápiás Egyesület kiképző családterapeutája és Dr. Hézser Gábor, lelkész, pasztorálpszichológus, kiképző családterapeuta és családlelkigondozó elvállalták a program vezetését.

Időpont: 2018. május 29-30. és szept. 18.

Helyszín: Debrecen-Józsai Református Egyházközség (Debrecen, Deák F. u. 69.)

Résztvevők létszáma: max. 20 fő (10 pár)

Jelentkezési határidő: május 15. (e-mailben: címen ill. telefonon Révész Juditnál a 30/603-37-63-as számon.)

A szállás és étkezés költségeit az Intézet vállalja.

A jelentkezés csak együtt a három napra érvényes.

 

Debrecen, 2018. április 23.                                                                     Dr. Bodó Sára

                                                                                                           intézetvezető

Lelkészkedés, lelkészházaspároskodás

Házasság, család és egyházi munka – mások hasznára, de ne a magunk kárára

A műhely aktualitása:

A hivatás és házasság, család igényeinek egyaránt megfelelni – általában nagy kihívás.

A lelkészek, egyházi dolgozók azok közé tartoznak, akiknek ez különösen nehéz feladatot jelenthet. Könnyen ún. lojalitás-konfliktus léphet fel a hivatás gyakorlása és az otthoni igények között. Ebben ma mind a családpszichológia, mind a pasztorálpszichológia egyetért.

Attól, hogy mennyire sikerül elég jó megoldást találni erre az összehangolásra, akár testi és lelki egészségünk is függhet. Annak, hogy lelkészek, vallástanárok, hogyan tudják ezt a kihívást kezelni pasztorális jelentősége is van, mintegy modellként jelenhet meg a gyülekezetben, az iskolában, a diakóniai intézményekben. Teológiailag értelmezhető ez úgy is, hogy az Evangélium gyakorlati, hiteles hirdetésének ez is az egyik formája: a hivatás, a házasság és a család igényeinek összehangolása.

A műhely célja:

  • A saját, többgenerációs családi erőforrások minél optimálisabb kihasználása a családi mindennapokban, a hivatás gyakorlásában és a kettő összehangolásában.
  • Akinek hivatásszerűen kell családokkal, párokkal foglalkoznia, szükséges megismernie szülőcsaládjából hozott és saját későbbi tapasztalatai alapján szerzett erőforrásait – hogy azokat munkájában is hasznosítani tudja. Emellett szükség van arra, hogy felismerni és kezelni tudja mindazt, amivel munkája párkapcsolatát és családját megterheli. ­
     

Munkamódszer: forrásorientált és megoldásközpontú.

  • Olyan konkrét, tipikus esetekhez, helyzetekhez, témákhoz keresünk reális, lehetséges alternatívákat, amiket a résztvevők saját tapasztalataik alapján vázolnak fel. 
  • A rendszerszemléletű családterápia és családlelkigondozás elméletének és gyakorlatának elemeivel dolgozunk, bevonva az ökumenikus családterápiás-családlelkigondozó képzés több mint egy évtizedes tapasztalatait is.

A műhely két részből áll:a májusi és a szeptemberi találkozók közötti időben a résztvevőknek lehetőségük lesz az itt kapott impulzusok kipróbálására, a második találkozón pedig azok esetleges továbbfejlesztésére.

Előkészület

  1. A résztvevők jelentkezés után írásos (elméleti és gyakorlati) információs anyagot kapnak, hogy a műhelynapokon ne kelljen sok időt fordítanunk elméleti háttér ismertetésére, sokkal inkább koncentrálhassunk a gyakorlati tapasztalatokra. Ezért kérjük a későbbiekben kiküldött anyagok előzetes elolvasását!
  2. Kérjük, gondolkodjanak el egy olyan példán, amikor az egyházi szolgálat feltöltődést jelentett a saját párkapcsolatuk, családjuk számára, ami „jót tett” a saját családjuknak…
  3. … és hozzanak egy olyan példát is, amikor a szolgálat megterhelte házasságukat, családjukat, - ami „nem tett jót”!
  4. Gondolkodjanak el azon is - esetleg a példákhoz kapcsolódóan -, hogy milyen adottságokat, mintákat, erőforrásokat hoznak szülőcsaládjukból, amelyek segítenek egyeztetni a hivatást és a saját családjuk működését!

*

A két találkozó között:

a résztvevők a megadott szempontok alapján kipróbálhatják és megvizsgálhatják a kapott impulzusok, alternatívák hatékonyságát, és szükség szerint a szeptemberi találkozón módosíthatják azokat.

A műhelyt vezetik: 

Dr. Balogh Klára                                                      Dr. Hézser Gábor

orvos, a Magyar Családterápiás                    lelkész, pasztorálpszichológus, kiképző

Egyesület  kiképző családterapeutája             családterapeuta és családlelkigondozó