A Magyar Kultúra Napja Szatmárcsekén - 2019
2019. január 20. 00:00 - 00:00

Szatmárcseke Község Önkormányzata és a Kölcsey Társaság tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt 2019. január 20-án, délelőtt 11 órakor a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó ökumenikus istentiszteletre és ünnepi közgyűlésre a szatmárcsekei református templomba.

Igét hirdet: Fekete Károly református püspök és Palánki Ferenc római katolikus püspök.

Imát mond: Szalay Kont református esperes.

Az ünnepi közgyűlés keretében kerül sor a Kölcsey Társaság 2019. évi díjainak átadására.

A Kölcsey-emlékplakett díját Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas filmrendező, a Kölcsey Társaságért emlékérmet Gróh Gáspár irodalomtörténész veszi át.

Az emlékplakettet és az emlékérmet átadja: Bölcskei Gusztáv, a Kölcsey Társaság elnöke.

A megemlékezésen közreműködik: Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes és Kiváló Művész és a Nyíregyházi Cantemus Kórus, vezényel: Szabó Soma, karnagy.

Az ünnepség folytatásaként koszorúzás következik a szatmárcsekei református temetőben Kölcsey Ferenc síremlékénél.

Kérjük, hogy akik koszorúzni kívánnak, január 16-ig szíveskedjenek közölni az intézmény, a szervezet, valamint a koszorúzók nevét: Péter-Tóth Gabriellával, a Kölcsey Társaság titkárával a 06-20/290-2444-es telefonszámon, vagy Fekete Tiborral, a Kölcsey Társaság jegyzőjével 06-20/567-0634-es telefonszámon, vagy a e-mail címen.

A szervezők csak azokat a koszorúzókat tudják bejelenteni, akik a fenti módon jelezték szándékukat. A bejelentés hiánya természetesen nem akadálya a koszorúzásnak.

A Kölcsey Társaság 2019. január 20-án autóbuszt indít Fehérgyarmatról Szatmárcsekére. Indulás a postahivatal elől 10 óra 10 perckor, visszaindulás a koszorúzás után.

A járaton viteldíjat fizetni nem kell!