Orgonakurzus a Kistemplomban május elején
2019. január 03. - 04.

Orgonakurzus lesz a debreceni Kistemplom frissen felújított, három manuálos Kiszely orgonáján 2019. május 3–4. között. A kurzusvezető Gárdonyi Dániel (Würzburg) lesz. 

Korálfeldolgozások a 21. század nyelvén

Színes harmóniák az istentiszteleti orgona-improvizációban;

Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt korálfeldolgozásai

nyitó előadás:
Johann Sebastian Bach zenei szerkezet-típusai Gárdonyi Zoltán korálfeldolgozásaiban

előadó:
Dr. Karasszon Dezső, zenetudós, orgonaművész

A kurzus szervezője a Debreceni Református Egyházkerület, szakmai támogatója pedig a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. A tanítás anyagában Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgonakoráljai mellett a harmóniailag változatos istentiszteleti improvizáció elméleti és gyakorlati alapjai is helyet kapnak. A kurzus improvizációs része egy adott dallam sokrétű, színes harmonizálásával és intonációk megalkotásával foglalkozik. Az improvizáció területén magukat kezdőnek valló orgonistákat is kifejezetten bátorítjuk a részvételre.

Részvételi díjak:

 

passzív résztvevőknek

 

 

 

aktív résztvevőknek

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

 ellátás nélkül:

7.000 Ft

 

A1

 ellátás nélkül:

12.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

P2

 kétnapi teljes ellátással:

13.000 Ft

 

A2

 kétnapi teljes ellátással:

18.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

P3

 háromnapi teljes ellátással:

19.000 Ft

 

A3

 háromnapi teljes ellátással:

24.000 Ft

 

A díj van hivatva fedezni az előadók tiszteletdíját, valamint a kurzus színhelyéül szolgáló Kistemplom, illetve a gyakorlásra igénybe vett más helyszínek költségeit. A teljes ellátás emellett tartalmazza a résztvevő szállásdíját és étkezési költségeit az érkezése napján déltől távozása napján délig.

Figyelem!  2019. május 5-én, vasárnap 18 órakor Gárdonyi Dániel –mintegy a kurzus záró alkalmaképpen – hangversenyt ad a Nagytemplomban. Aki debreceni tartózkodását egy nappal meg tudja hosszabbítani, az további 6.000 forintért szombat éjszakára is szállást, vasárnap délig pedig teljes ellátást kap. A kurzus hallgatói részt vehetnek és megbeszélés alapján közre is működhetnek a Kistemplom vasárnap délelőtti istentiszteletén.

További információ:

Gárdonyi Zoltán (1906-1986) zeneszerzés-tanulmányait Budapesten Kodály, Berlinben Hindemith tanítványaként végezte; ezzel egyidejűleg folytatott zenetudományi tanulmányait az 1931-ben ott megszerzett doktorátusával zárta le. Ezt követően tíz évig a Soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet, illetve az ottani Teológiai Fakultás zenetanáraként és a Soproni Zeneegyesület karnagyaként működött; 1941 és 1967 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzoraként fejtett ki sokrétű tevékenységet. Ő volt a Zeneakadémia 1948-ban feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője.

Gárdonyi Zoltán zeneművei között találhatók mind szimfonikus, mind kamaraművek, zongora- és orgonadarabok, vokális kompozíciók és pedagógiai célzatú művek. Zenetudományi és zeneelméleti munkásságának a nemzetközi Liszt- és Bach-kutatás köszönhet jelentős új eredményeket; a bachi hagyomány továbbítását mindemellett a protestáns egyházenéhez kötődő vokális és orgonaműveivel is szolgálta. Zeneszerzői és tudományos életművét 2016-ban posztumusz Magyar Örökség Díjjal ismerték el.

Gárdonyi Zsolt (1946) huszonkétéves koráig szülővárosában, Budapesten Sugár Rezső, Gergely Ferenc, Ferenczy György, Szervánszky Endre és Farkas Ferenc növendékeként folytatta tanulmányait. 1968-ban Németországba települt, neve azóta zeneszerzőként, világszerte koncertező orgonaművészként és zeneelméleti munkássága által egyaránt ismertté vált. 1975 és 2011 között a Würzburgi Zeneművészeti Főiskola professzora volt. Sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, könyvek, valamint európai és amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusai és előadásai dokumentálják. Úttörő jelentőségű és új szemléletű zeneelmélet tankönyve és példatára Németország után immár magyar nyelven, itthon is elérhető. Munkásságának elválaszthatatlan része édesapja zeneszerzői és tudományos örökségének gondozása és továbbadása. 

Gárdonyi Zsolt 1979-ben Bajor Állami Díjat kapott, majd 2000-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címével, 2011-ben pedig a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérmével tüntették ki. Életműve 2016-ban Magyar Örökség Díjat kapott.

Gárdonyi Dániel (1982) első zenei impulzusait édesapjától, Gárdonyi Zsolttól kapta. Bayreuthban és Stuttgartban végzett egyetemi orgona- és karvezetés tanulmányait követően egy évig a stuttgarti Stiftskirche zeneigazgatójának asszisztense, 2011-től 2015-ig a frankenbergi Liebfrauenkirche főállású karigazgatója és orgonistája volt, 2016 óta szabadfoglalkozású muzsikusként tevékenykedik Németországban. Európa-szerte ad orgonahangversenyeket (Anglia, Ausztria, Hollandia, Magyarország, Németország, Skócia, Svédország); emellett már tíz esztendeje a Schlüchterni Kántorképző Intézet tantestületének tagja. Gárdonyi Dániel családi és zenei háttere a debreceni orgonakurzusának témájában is tükröződik.

A program vázlatos időbeosztása:

május 3.      10.00 - 12.00        nyitó előadás                           15.00 - 18.00        tanítás

május 4.      09.00 - 12.00         tanítás                                   15.00 - 18.00        tanítás

A kurzus órarendjén kívül eső időben az aktív résztvevőknek bőséges gyakorlási lehetőséget adhatnak a város orgonái(Kistemplom, evangélikus templom, Verestemplom, Ó-kollégium stb).

Jelentkezni az oldal alján található jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap tetszés szerinti mennyiségben letölthető és kinyomtatható. A lapot hagyományos postán, vagy elektronikus levélhez csatolható dokumentum formájában kell elküldeni az alábbi címre – legkésőbb 2019. március 31-ig:

Dr. Arany János egyházkerületi zeneigazgató
postacím:        4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
e-mail:            

A résztvevők az alább fölsorolt művek közül választhatnak (néhány darab hangfelvételének elérhetőségét megjelöltük). Akották számos magyar főiskola könyvtárában megtalálhatók; emellett a német kiadványok megrendelhetők Budapesten a Rózsavölgyinél; a magyar kiadású kották pedig a Kiadónál. (Természetesen a kották interneten is megrendelhetők a kiadók honlapján.) Az orgonakorálok nehézségi fok szerinti kiválasztásához és előkészíté­séhez segítséget nyújthat ez a részletes áttekintés: http://www.gardonyi.de/werketabelle.pdf

Gárdonyi Zoltán / Gárdonyi Zsolt:

Harmincöt orgonakorál  (Kálvin Kiadó; www.kalvinkiado.hu); 1

Gárdonyi Zsolt:

Zehn Choralimprovisationen (Möseler Verlag)

- Nun bitten wir den heiligen Geist
 (= "Harmincöt orgonakorál" 36. oldal)

- Heilger Geist, du Tröster mein


- Es ist das Heil uns kommen her


- Gott des Himmels und der Erden

- Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
 (= "Harmincöt orgonakorál" 31. oldal)

- In dir ist Freude

- Wie schön leuchtet der Morgenstern (= "Harmincöt orgonakorál" 50. oldal)

- Ihr lieben Christen, freut euch nun


- Vom Himmel hoch, da komm ich her

- In dulci jubilo 
(Nun singet und seid froh)

Vier Choralinterpretationen (Möseler Verlag)

- Orgelchoral "O Haupt voll Blut und Wunden" (= "Harmincöt orgonakorál" 54. oldal)

- Fantasie "Aus tiefer Not"

- Meditation "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" (= "Harmincöt orgonakorál" 32. oldal) 2

- Introitus "Vater unser im Himmelreich"

Toccata "Ein feste Burg" (Ostinato Musikverlag)  3

Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz (Möseler Verlag) = Paradicsomnak te szép élő fája

Fünf Choralvorspiele (Ostinato Musikverlag)

Be Thou My Vision (Was ich erträume) 4

Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit / Úrnak szolgái mindnyájan 5

Ihr Kinderlein, kommet

Vom Himmel hoch, o Engel, kommt

Mit Freuden zart

Drei kleine Choralmusiken (Ostinato Musikverlag)

Stille Nacht 6

Morgenglanz der Ewigkeit

Wachet auf / Zieht in Frieden eure Pfade

Zwei Orgelchoräle (Ostinato Musikverlag)

- Aus tiefer Not

- Der Mond ist aufgegangen 7

meghallgathatók:

1. https://www.youtube.com/watch?v=AMwyZTsS4aw [ea: Gárdonyi Zsolt]

2. https://www.youtube.com/watch?v=3xpOISHkWNg [ea: Gárdonyi Dániel]

3. https://www.youtube.com/watch?v=iaEfylFe7zY&feature=youtu.be  [ea: Rudolf Müller]

4. https://www.youtube.com/watch?v=4xdVEuiaMNA  [ea: Gárdonyi Zsolt]

5. https://www.youtube.com/watch?v=HLQen6fL5uA [ea: Gárdonyi Zsolt]

6. https://www.youtube.com/watch?v=e-C4xk4fT9A  [ea: Gárdonyi Zsolt]

7. https://www.youtube.com/watch?v=FGbBlrnrh2o  [ea: Maria Mokhova, Rudolf Müller]

 

JELENTKEZÉSI LAP